macOS High Sierra

Om ett program du redan litar på ber om tillgång till en nyckelring

Om ett program ändras eller påverkas av ett virus efter att det fått åtkomst till din nyckelring är programmet inte längre tillförlitligt och måste ges åtkomst på nytt.

En dialog frågar om du vill ändra nyckelringen för att ge åtkomst. Denna dialogruta visas om du nyligen uppdaterat systemprogramvaran eller programmet eller om programmet har ändrats.

  • Om dialogrutan visas och du inte nyligen har uppdaterat programvaran: Programmet kan vara skadat eller infekterat av ett virus. Klicka på Ändra inte och överväg sedan att kontrollera om programvaran innehåller skadeprogramvara.

  • Om du nyligen har uppdaterat systemprogramvaran: Ibland måste du auktorisera uppdaterade program på nytt.

Om du vill återauktorisera en server går du till Finder, väljer Gå > Anslut till server och loggar sedan in på servern.