macOS High Sierra

Om du ofta ombeds att låsa upp din nyckelring

Din nyckelring kan automatiskt låsas om datorn har varit inaktiv en tid, eller om ditt användarlösenord och nyckelringens lösenord inte är likadana.

Öppna Nyckelhanterare åt mig

Synka nyckelringslösenordet och användarlösenordet

Om du ofta blir ombedd att låsa upp din nyckelring kanske ditt användarlösenord (det du använder till att logga in på datorn) inte överensstämmer med lösenordet till nyckelringen. När du skapar ditt konto på datorn är användarlösenordet och nyckelringslösenordet identiska. Så fort du loggar in på datorn låser Nyckelhanterare automatiskt upp inloggningsnyckelringen.

I vissa fall, till exempel om användarlösenordet ändras, så slutar det att överensstämma med lösenordet till nyckelringen.

  1. Välj Redigera > Ändra lösenord för nyckelring ”inloggning”.

  2. Om nyckelringen är låst anger du ditt gamla användarlösenord och klickar på OK.

  3. Om du skrev rätt lösenord öppnas ett nytt fönster. Skriv in det gamla lösenordet igen i fältet Nuvarande lösenord.

  4. Skriv in det aktuella användarlösenordet i fältet Nytt lösenord.

  5. Skriv in det aktuella användarlösenordet igen i fältet Bekräfta och klicka på OK.

Ställa in hur ofta nyckelringen kräver att du anger ett lösenord

Du kan ställa in hur länge Nyckelhanterare ska vänta innan det automatiskt kräver att du anger lösenordet igen.

  1. Välj Redigera > Ändra inställningar för nyckelring ”inloggning”.

  2. Markera kryssrutan Lås efter och ange ett antal minuters inaktivitet.

  3. Om du vill kräva ett lösenord varje gång datorn försätts i vila markerar du kryssrutan Lås vid vila.

  4. Klicka på Spara.