certifikat

Ett certifikat är en bilagan till ett elektroniskt dokument som möjliggör säker överföring av information på Internet. Certifikat används av webbläsare, e-post- och direktmeddelandeprogram.

När du kommunicerar med en säker plats är informationen som skickas till och från platsen krypterad. Detta skyddar din inloggningsinformation, kreditkortsnummer, adresser och andra känsliga data.

I macOS är certifikat en del av din digitala identitet och de lagras i din nyckelring. Du kan hantera dina certifikat och nyckelringar med Nyckelhanterare.