tillförlitlighetspolicy

En tillförlitlighetspolicy avgör om ett certifikat är giltigt för ett visst ändamål. Ett certifikat kan vara giltigt för ett ändamål men inte för andra.

macOS använder ett antal tillförlitlighetspolicyer för att avgöra om ett certifikat är tillförlitligt. Varje certifikat kan ha sin egen policy. Nyckelhanterare kan visa detaljerna hos ett certifikats tillförlitlighetspolicy i tillförlitlighetsavsnittet av certifikatet.