Certifikatassistent

Certifikatassistent i Nyckelhanterare är ett enkelt sätt att skapa och hantera certifikat. Du kan till exempel använda Certifikatassistent till att:

  • Skapa ett certifikat

  • Skapa en certifikatutfärdare

  • Skapa ett certifikat för någon annan som en certifikatutfärdare

  • Begära ett certifikat från en certifikatutfärdare

  • Ställ in förvald certifikatutfärdare

  • Utvärdera ett certifikat