certifikatutfärdare

En certifikatutfärdare (CA) är normalt en pålitlig tredje part, som VeriSign, Inc. eller Symantec Corporation, som kontrollerar identiteten hos datorer i ett nätverk och utfärdar certifikat. Giltigheten hos ett certifikat kontrolleras elektroniskt via PKI (public key infrastructure). Certifikat består av din publika nyckel, identiteten hos organisationen, den CA som signerade ditt certifikatet och andra data som kan höra till din identitet.