självsignerat certifikat

Ett självsignerat certifikat är ett certifikat som signerats av samma entitet vars identitet den bekräftar. Ett självsignerat certifikat har signerats med sin egen privata nyckel. Du kan skapa dina egna självsignerade certifikat med Certifikatassistent i Nyckelhanterare.