Skrubba med två fingrar

Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger, som om du skriver ett ”z”.