macOS High Sierra

Visa ordlistor och definitioner

Om boken som du läser är märkt med Made for iBooks och har en ordlista kan du slå upp ord i ordlistan. Du kan också slå upp ett ord med programmet Ordbok i macOS.

Öppna iBooks åt mig

  • Visa ordlistan: Välj Innehåll > Visa ordlista. Visa ordlista är nedtonat om boken inte har någon ordlista.

    Klicka på en ordlisteterm i en bok om du vill se den i ordlistan.

  • Visa definitioner: Dubbelklicka på ett ord.

    Du kan även markera ett ord, välja Mer och sedan välja Slå upp, Sök i bok, Sök på internet eller Sök i Wikipedia. Om du vill veta mer om hur du slår upp ord i macOS läser du Slå upp ord.