macOS High Sierra

Ordna och sortera böckerna

Det finns flera sätt att visa böckerna i biblioteket i iBooks. Du kan exempelvis visa böckerna efter författare, manuellt ändra ordningen på böckerna med mera.

En samling böcker i iBooks-biblioteket

Öppna iBooks åt mig

Gör något av följande i biblioteket:

  • Välj en bokvy: Klicka på alternativen överst i biblioteket. Klicka till exempel på Samlingar så visas alla samlingar som du skapat.

  • Sortera böckerna: Klicka på Sortera efter och välj ett alternativ. Klicka till exempel på Sortera efter och välj Senaste så visas de böcker som du läste senast överst.

  • Sortera om böckerna manuellt: Klicka på Sortera efter, välj Sortera manuellt och dra böckerna till önskad ordning.

  • Visa boktitlar och författare: Klicka på Sortera efter och välj Visa titel och författare. Om Göm titel och författare visas så visas redan boktitlar och författare.

  • Visa alla böcker som du köpt: Klicka på Sortera efter och välj Visa iCloud-böcker. Om Göm iCloud-böcker visas så visas redan de böcker du köpt.

    Du kan se alla böcker du köpt med samma Apple-ID, med undantag för de som är gömda. Böcker som du inte har hämtat till datorn visas med en iCloud-statussymbol .