macOS High Sierra

Markera stycken och anteckna

Om du läser något som du vill komma ihåg kan du markera det eller göra en anteckning. Visa alla dina markeringar och anteckningar när som helst, eller använd dem som studiekort.

Öppna iBooks åt mig

En lärobok i iBooks med markerad text, anteckningar och interaktiva medier.

Obs! Det går kanske inte att markera i alla typer av böcker.

Öppna en bok och gör något av följande:

  • Markera eller stryk under text: Markera texten och välj sedan ett markeringsalternativ (färg eller understrykning) från popupmenyn.

  • Lägg till en anteckning: Markera texten och välj Lägg till anteckning från popupmenyn.

  • Visa alla markeringar och anteckningar: Flytta pekaren till överkanten på boken och klicka på anteckningsknappen .

    I vissa böcker kan du även välja Innehåll > Visa anteckningar i marginalen och visa anteckningarna i bokens marginaler.

  • Ta bort en markering eller understrykning: Markera den markerade texten och välj Ta bort markering.

  • Radera en anteckning: Öppna anteckningspanelen, markera anteckningen och tryck på backstegstangenten.

Om du vill veta hur du delar markeringar och anteckningar läser du Dela citat, anteckningar och idéer.