macOS High Sierra

Pausa ett videosamtal

Du kan pausa ett videosamtal i FaceTime och tillfälligt sluta att överföra video. Båda deltagarna kan fortfarande höra varandra prata, så länge någon inte stänger av ljudet.

Öppna FaceTime åt mig

  • Pausa ett videosamtal: Klicka på den gula minimeringsknappen högst upp i FaceTime-fönstret.

    Om du är i helskärmsläget börjar du med att lämna vyn.

  • Återuppta ett pausat videosamtal: Klicka på FaceTime-symbolen i Dock.