macOS High Sierra

Stänga av ljudet eller ändra volym

Det finns flera sätt att ändra volymen på ljud- och videosamtal i FaceTime och telefonsamtal på datorn.

Öppna FaceTime åt mig

  • Stäng av ljudet från dig själv: För pekaren över samtalsfönstret och klicka på ljud av-knappen (eller använd Touch Bar). Du kan fortfarande höra den andra personen, men han eller hon kan inte höra dig.

    Slå på ljudet igen genom att klicka på ljud av-knappen igen.

  • Ändra volymen på din mikrofon: Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Ljud, klicka på Ljud in och dra sedan i skjutreglaget för Volym in.

    Öppna panelen Ljud in i inställningspanelen Ljud

  • Ändra ljudvolymen du hör: Ändra datorns ljudvolym. Se Höja eller sänka volymen.