mobildata och minuter

När du ansluter till internet via mobiltelefonens mobildatanätverk använder du mobildata.

När du ringer telefonsamtal med mobilen använder du samtalsminuter.

Vissa operatörer begränsar mängden mobildata du kan använda varje månad, och vissa begränsar antalet samtalsminuter. Kontakta din mobiloperatör för mer information om vilka samtalstyper som använder samtalsminuter.