APFS-format

Apple File System (APFS), det förvalda filsystemet för Mac-datorer med SSD-enhet, har stark kryptering, utrymmesdelning, ögonblicksbilder, snabb storleksändring av kataloger och förbättrade filsystemsgrunder. APFS är optimerat för Flash- och SSD-enheterna som används i nyare Mac-datorer, men det kan också användas till äldre datorer med traditionella hårddiskar (HDD) och externa, direktanslutna lagringsenheter. macOS High Sierra stöder APFS för både startbara volymer och datavolymer.

APFS-filsystemet tilldelar skivutrymme på begäran. När en enskild APFS-behållare (partition) har flera volymer kommer behållarens lediga utrymme att delas och kan tilldelas till de enskilda volymerna efter behov. Varje volym använder enbart en del av den totala behållaren, så det tillgängliga utrymmet är behållarens totala storlek minus storleken på alla volymer i behållaren.

Om du vill veta mer om APFS läser du About Apple File System.