speglad RAID-uppsättning

En speglad RAID-uppsättning, eller Redundant Array of Independent Disks, kan hjälpa dig att skydda data från fel på skivan. Dina data skrivs samtidigt till en eller flera skivor, så om en av skivorna slutar att fungera eller försvinner så kan datorn fortfarande komma åt data på de andra skivorna. Om du återansluter en skiva som du har kopplat bort kan RAID-uppsättningen bygga om den i bakgrunden så att den uppdateras med aktuella data.

Du kan lägga till reservskivor, som även kallas ”hot spares”, i uppsättningen. De används inte förrän någon annan skiva fallerar eller kopplas bort. Om en skiva fallerar eller kopplas från bygger RAID-uppsättningen om en av reservskivorna så att den innehåller de senaste uppgifterna. Om du återansluter en skiva efter att RAID-uppsättningen har ersatt den med en reservskiva hanteras den återanslutna skivan som en reservskiva.

Du kan välja att RAID-uppsättningen ska bygga om en reservskiva automatiskt eller bygga om den manuellt.

Även om du har en speglad RAID-uppsättning bör du säkerhetskopiera dina data regelbundet. Spegling skyddar mot vissa typer av maskinvarufel, men inte från fel orsakade av användaren eller fel på programvaran. Om du raderar en fil raderas den även från spegeln. Om ett program skadar en fil skadas den också på spegeln.