Dags-, vecko-, månads- eller årsvyn

Se kalendern i dags-, vecko-, månads- eller årsvy.

  • Klicka på Dag, Vecka, Månad eller År högst upp i fönstret Kalender.

I dags- eller veckovyn kan du ändra storlek på listan över heldagsaktiviteter genom att dra avdelaren uppåt eller nedåt.