macOS High Sierra

Ställa in styrplattealternativ

Du kan ställa in styrplattealternativ som påverkar klickning, sekundärklickning, dragning och annat. Beroende på vilken styrplatta du använder visas endast några av de här inställningsalternativen.

 1. Klicka på pilen för att visa gömda symboler till höger i aktivitetsfältet. Klicka sedan på Boot Camp-symbolen och välj Boot Camp-kontrollpanelen.

 2. Om en dialogruta visas för användarkontot klickar du på Ja.

 3. Klicka på Styrplatta.

 4. I avsnittet Ett finger markerar du valfria alternativ av följande:

  • Tryck för klickning: Du kan klicka genom att trycka på styrplattan.

  • Dragning: Du kan flytta ett objekt genom att trycka på det, direkt placera fingret på styrplattan och röra fingret.

  • Draglåsning: Du kan släppa ett objekt du dragit genom att trycka på styrplattan.

  • Sekundärklicka: Du kan sekundärklicka genom att placera ett finger i ett hörn på styrplattan och klicka. Välj vilket hörn du vill använda från popupmenyn.

 5. Markera Sekundärklicka under Två fingar om du vill kunna sekundärklicka genom att placera två fingrar på styrplattan och klicka.