macOS High Sierra

Ställa in förvalt operativsystem

När du har installerat Windows kan du ställa in det förvalda operativsystemet som antingen macOS eller Windows.

  1. I macOS väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar sedan på Startskiva.

  2. Markera startskivan som innehåller det operativsystem du vill använda som förval.

  3. Om du vill starta det förvalda operativsystemet omedelbart klickar du på Starta om.