åtgärd

En Automator-åtgärd utför ett enda steg. Du kombinerar åtgärder i ett arbetsflöde som sammanställer en serie steg. Automator innehåller ett bibliotek med olika åtgärder som du kan använda till att skapa egna anpassade automatiseringar.

Om du ska utföra en komplicerad uppgift som innehåller flera steg måste åtgärderna ofta få information, vilket kallas för inmatning, från den tidigare åtgärden. En åtgärd kan triggas av denna inmatning och överföra resultatet till efterföljande åtgärd för användning i dennas inmatning.

Åtgärder kan innehålla fält, popupmenyer, kryssrutor eller knappar som gör det möjligt att välja olika alternativ för hur åtgärder ska fungera.

Vissa åtgärder får inmatning från platser eller aktiviteter utanför arbetsflödet. En åtgärd kan t.ex. få inmatning från ett program i form av en kontakt eller ett objekt som markerats i Finder.