macOS High Sierra

Om programmet för volyminköp

Din organisation kan skaffa ett VPP-konto (program för volyminköp) för att köpa och distribuera program via App Store. Du kan till exempel ha en uppsättning program för administratörer och en annan för säljavdelningen. Vill du ta emot program från organisationens VPP-konto tackar du ja till en inbjudan som du får som en notis eller ett e-brev. När du har anslutit dig innehåller listan Köpt alla program som organisationen har köpt och som har tilldelats dig. Om du vill veta mer går du till webbplatsen Volymköpsprogram.

Öppna App Store åt mig