macOS High Sierra

Använda panelredigeraren

Om du använder reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet kan du använda panelredigeraren till att lägga till anpassade paneler i panelsamlingen för reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet, och med hjälp av dem förenkla vanliga rutiner och åtgärder i olika program på datorn. Du kan också använda panelerna på en annan Mac, eller dela dem med andra som använder reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet.

En del av ett panelsamlingsfönster med en lista över tangentbordspaneler till vänster. Till höger finns knappar och grupper samlade på en panel.

En panel kan innehålla knappar och grupperade knappar. Du kan ställa in alternativ som styr utseendet på objekten, åtgärderna som objekten utför och (i vissa fall) hur du flyttar från ett objekt till ett annat. Vilka alternativ du ställer in varierar beroende på om panelen är avsedd att användas med reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet. Läs mer om hur du skapar paneler i Ställa in alternativ i panelredigeraren.

Obs! Kom ihåg att spara de ändringar du gör när du redigerar en panel i panelsamlingen för reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet så att de blir tillgängliga i reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet.

Öppna panelredigeraren

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och gör något av följande:

 2. Klicka på Panelredigerare.

  Fönstret med panelsamlingen för reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet öppnas och visar de paneler som finns på datorn.

  Om ett samlingsfönster inte visas väljer du Arkiv > Öppna panelsamling för reglagestyrning eller Arkiv > Öppna panelsamling för hjälpmedelstangentbord.

Lägga till och arbeta med paneler

 • Lägg till en panel: Klicka på knappen Lägg till panel i panelsamlingsfönstrets verktygsfält eller välj Redigera > Lägg till panel och välj en paneltyp. Du kan välja och ändra en befintlig mall eller välja Tom för att skapa en ny panel från grunden.

  När du lägger till en tangentbordspanel ingår inte knapparna för skrivförslag och systemreglage. De visas automatiskt när du använder panelen. Du kan lägga till ett skrivförslagsfält på en panel. Om du gör det visas bara det fältet när du använder panelen.

 • Importera paneler: Välj Arkiv > Importera paneler och markera sedan en fil.

 • Kopiera paneler: Markera en panel i fönstret och välj Redigera > Kopiera. Välj sedan Redigera > Klistra in.

 • Byt namn på paneler: Markera en panel i fönstret, klicka på namnet och skriv ett nytt namn.

 • Radera paneler: Markera en panel i fönstret och tryck sedan på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera.

Dela en panelsamling

 1. Välj Arkiv > Duplicera i panelredigeraren.

  Ett nytt fönster visas med en kopia av den aktiva panelsamlingen. Om du inte vill dela alla paneler i samlingen raderar du paneler från dubbletten.

 2. Välj Arkiv > Flytta till, byt namn på filen om du vill, välj en målplats och klicka sedan på Spara.

 3. Markera filen i Finder och klicka på delningsknappen i verktygsfältet i Finder. Välj sedan hur filen ska delas, t.ex. via e-post.

Du kan skapa en ny panelsamling och ge den till andra. Välj Arkiv > Ny panelsamling. I det nya samlingsfönster väljer du sedan Arkiv > Spara eller klickar på Namnlös högst upp på fönstret för att namnge och spara filen.