macOS High Sierra

Navigeringsinställningar

Använd panelen Navigering för Reglagestyrning i systeminställningen Hjälpmedel till att ställa in alternativ för navigering med reglagestyrning.

Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, sedan på Reglagestyrning och sist på Navigering.

Öppna panelen Reglagestyrning åt mig

Vid navigering

Visa när ett objekt är i fokus under en avsökning genom att spela upp ett ljud, läsa upp objektet eller både och.

Du ändrar röst genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tal.

Öppna inställningspanelen Tal åt mig

Omstartsposition

Positionen varifrån man ska börja när ett objekt skannas igen (som en panel, en grupp eller ett fönster).

Återuppta autoskanning efter markering

Som förval pausas autoskanningen när du har markerat ett objekt. Du måste trycka på reglaget Markera objekt innan autoskanningen fortsätter. Om autoskanningen automatiskt ska fortsätta efter att du valt ett objekt klickar du på popupmenyn och väljer Återuppta.

När pekaren når kant

Den åtgärd som ska utföras när pekaren når en gräns vid skanning av användargränssnittet.

Reglagestyrnings pekarstorlek

Tjockleken på ramen kring reglagestyrningens pekare vid skanning av användargränssnittet.

Pekarprecision

Den precision med vilken du styr pekaren när du markerat ett objekt på skärmen.

Låg: När du trycker på reglaget Markera objekt stannar den blå linjen (för Flytta, Flytta och klicka samt Glid) eller pekaren (för Rotera).

Hög: När du trycker på reglaget Markera objekt saktar den blå linjen eller pekaren ned kraftigt, så att du kan välja var den ska stanna med högre precision. När du trycker på reglaget igen stannar den helt.

Loopar

Antalet gånger, upp till 10, som en panel, en grupp eller ett fönster ska skannas.

Timing

Ställ in timingalternativ för navigering:

Hastighet för glidande och roterande pekare: Hastigheten, från 0 (långsammast) till 100 (snabbast), med vilken blocken, sektorerna och blå linjerna rör sig över skärmen.

Autoskanningsintervall i paneler: Antalet sekunder, upp till 25, som det tar att gå från ett objekt till nästa i en panel.

Autoskanningsintervall i gränssnitt: Antalet sekunder, upp till 25, som det tar att gå från ett objekt till nästa i ett användargränssnitt.

Pausa på första objektet: Antalet sekunder, upp till 10, som autoskanningen stannar på det första objektet i en panel, en grupp eller ett användargränssnitt.