macOS High Sierra

Reglageinställningar

Lägg till och ta bort reglage, tilldela åtgärder till reglage och gör alternativ för autoskanning på panelen Reglage för Reglagestyrning i systeminställningen Hjälpmedel.

Du öppnar den här panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, sedan på Reglagestyrning och sist på Reglage.

Öppna panelen Reglagestyrning åt mig

Krävs

Reglagestyrning kräver reglaget Markera objekt. När autoskanning är på flyttar Reglagestyrning automatiskt till nästa objekt när det går igenom en panel, en grupp eller ett användargränssnitt.

Innan du kan stänga av autoskanning måste du skapa reglaget Flytta till nästa objekt som Reglagestyrning flyttar till listan Krävs när du stänger av autoskanningen.

Valfri

Valfria reglage som kan användas oavsett om autoskanning är på eller ej.

Lägg till , ta bort

Lägg till och ta bort ett valfritt reglage.

Åtgärdsmenyn

Ändra namnet eller åtgärden för ett reglage. Använd ett annat reglage för åtgärden genom att klicka på Tilldela om.

Autoskanning

Reglagestyrning stegar automatiskt igenom, eller söker av, objekten i en panel, en grupp eller ett användargränssnitt. Detta alternativ är på som förval.

Om du vill stänga av autoskanningen måste du lägga till ett reglage som går till nästa objekt.

Timing

Ställ in timingalternativ för autoskanning:

Håll innan åtgärden utförs: Antalet sekunder som ett reglage måste vara nedtryckt innan det aktiveras.

Ignorera reglageupprepningar: Antalet sekunder under vilka upprepade nedtryckningar av ett reglage ignoreras.

Detta alternativ är praktiskt om du ofta av misstag råkar trycka på ett reglage flera gånger.

Håll innan åtgärden upprepas: Antalet sekunder som ett reglage måste vara nedtryckt innan det aktiveras en andra gång.