macOS High Sierra

Ställa in alternativ i panelredigeraren

Om du vill skapa anpassade paneler för panelsamlingen för reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet använder du panelredigeraren. Du kan ställa in alternativ för en panel och för knappar och grupper på en panel. Vilka alternativ du ställer in varierar beroende på om panelen är avsedd att användas med reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet.

Ett panelsamlingsfönster med granskningsknappen längst till höger i verktygsfältet som används till att ställa in alternativ för paneler, knappar och grupper.

Tips: Du kan göra layoutområdet större. Dra bara i den vänstra kanten av området eller i ett av fönstrets hörn. Om du inte använder granskaren till att ställa in alternativ för paneler, knappar eller grupper gömmer du den genom att klicka på Granskare i verktygsfältet.

Lägga till knappar och grupper på en panel

 • Lägg till knappar: Klicka på Lägg till knapp i verktygsfältet och dra knappen för att placera den i layoutområdet.

 • Lägg till knappar med en fraslista: Välj Arkiv > Importera fraslista och välj sedan en fil (i formatet ren text) som innehåller ord eller fraser. För varje textrad i filen lägger panelredigeraren automatiskt till en knapp med textraden på. Knappen får åtgärden Ange text. När du klickar på knappen i reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet anges texten i det aktuella dokumentet.

 • Skapa en grupp: Markera två eller fler knappar i layoutområdet och klicka sedan på Gruppera i verktygsfältet. Tangentbordspaneler innehåller förvalda knappgrupper som representerar tangenterna.

 • Redigera en grupp: Dubbelklicka på gruppen för att fokusera på den och dra ett objekt till en annan plats i gruppen, eller markera ett objekt du vill radera. Om du vill dela på en grupp klickar du på Dela upp i verktygsfältet.

Ställa in alternativ för en reglagestyrningspanel

 • Ställ in panelalternativ.

  Om panelalternativen inte visas i granskaren kontrollerar du om knappar eller grupper har markerats i layoutområdet. Om det finns något markerat klickar du var som helst på bakgrunden av området så att allt avmarkeras.

  • Visa för program: Visa panelen automatiskt när något av de program du har valt från popupmenyn blir det aktiva programmet.

  • Visa: Ange hur panelen ska användas. Du kan lägga till den i listan över anpassade paneler eller använda den som den förvalda hempanelen, tangentbordspanelen eller pekarpanelen. När du sparar den som den förvalda hempanelen, tangentbordspanelen eller pekarpanelen ersätts den befintliga panelen. Den panelen visas dock fortfarande i listan över anpassade paneler.

  • Autoskanningsstil: Ställ in hur autoskanning rör sig över en panel. Om du vill förhandsvisa autoskanningen dubbelklickar du på en grupp i layoutområdet eller markerar en panel i listan. Klicka sedan på Förhandsvisning i verktygsfältet.

   Välj Steg om du vill flytta från en knapp eller grupp till nästa. Om du vill flytta baserat på ett angivet antal knappar väljer du Glid och steg.

   Glid och steg kräver mindre precision än att navigera efter grupp. Autoskanning markerar en uppsättning knappar i överlappande ordning när en panel skannas av och ger flera möjligheter att hitta fram till rätt knapp att trycka på.

   Bild på hur Glid och steg fungerar: En uppsättning med fyra knappar (linsstorleken) markeras, sedan nästa uppsättning med fyra knappar osv. i överlappande ordning.
  • Glidande linsstorlek: Ange antalet knappar som ska markeras samtidigt för autoskanning med Glid och steg.

  • Visa justeringar: Visa symbolen för Panelalternativ i det övre högra hörnet av anpassningspanelen så att du kan använda knapparna på den till att justera storleken och genomskinligheten för panelen.

  • Visa hemknappen: Visa hemknappen i det övre högra hörnet av den anpassade panelen så blir det enkelt att återgå till hempanelen.

 • Ställ in knapp- och gruppalternativ.

  • Ställ in visuella alternativ för en vald knapp eller grupp: Ange något av följande i granskaren: namn (endast för knappar), typsnittsstorlek och typsnittsfärg, placering, en bild att använda som knapp och en knappfärg.

  • Ställ in visuella alternativ för en vald knapp eller grupp: Ange något av följande i granskaren: En fras som ska läsas upp när VoiceOver-pekaren hålls över knappen och ett ljud som ska spelas upp när objektet väljs.

   Frasen eller ljudet hörs endast om alternativet att läsa eller spela upp det är inställt för reglagestyrning. Du ställer in alternativet genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Reglagestyrning. Klicka på Navigering och sedan på popupmenyn Vid navigering.

   Öppna panelen Reglagestyrning åt mig

  • Ställ in en åtgärd för en vald knapp: Ange vilken åtgärd som ska utföras när knappen väljs, t.ex. Ange text. För vissa åtgärder måste du ange ytterligare information, t.ex. vilken text som ska anges automatiskt när knappen väljs.

   Om du väljer musåtgärden:

   • För musåtgärden Rotera avgör gränsinställningen hur sektorn (formad som en tårtbit) roterar. Om den är inställd på Alla skärmar roterar den runt skärmen från pekarens aktuella position. Om den är inställd på Aktivt fönster roterar den runt det aktiva fönstret från fönstrets mitt.

   • För musåtgärden Riktningsrörelse kan du ange i vilken riktning som pekaren rör sig över skärmen när knappen är markerad, eller istället låta knappen vända riktning eller göra den senaste riktade rörelsen igen.

Du kan kopiera och klistra in objekt i och mellan paneler.

Ställ in alternativ för en hjälpmedelstangentbordspanel:

 • Ställ in panelalternativ.

  Om panelalternativen inte visas i granskaren kontrollerar du om knappar eller grupper har markerats i layoutområdet. Om det finns något markerat klickar du var som helst på bakgrunden av området så att allt avmarkeras.

  • Visa för program: Panelen visas automatiskt när något av de program du väljer från popupmenyn blir det aktiva programmet.

  • Visa: Ange hur panelen ska användas. Du kan lägga till den i listan över anpassade paneler eller använde den som den förvalda hempanelen, tangentbordspanelen eller pekarpanelen. När du sparar den som den förvalda hempanelen, tangentbordspanelen eller pekarpanelen, ersätter det den befintliga panelen. Den panelen visas dock fortfarande i listan över anpassade paneler.

  • Visa justeringar: Visa symbolen för Panelalternativ i det övre högra hörnet av anpassningspanelen så att du kan använda knapparna på den till att justera storleken och genomskinligheten för panelen.

  • Visa hemknappen: Visa hemknappen i det övre högra hörnet av den anpassade panelen så blir det enkelt att återgå till hempanelen.

 • Ställ in knapp- och gruppalternativ.

  • Ställ in visuella alternativ för en vald knapp eller grupp: Ange något av följande i granskaren: namn (endast för knappar), typsnittsstorlek och typsnittsfärg, placering, en bild att använda som knapp och en knappfärg.

  • Ställa in en åtgärd för en vald knapp: Ange vilken åtgärd som ska utföras när knappen väljs, t.ex. Ange text. För vissa åtgärder måste du ange ytterligare information, t.ex. vilken text som ska anges automatiskt när knappen väljs.

   Om du väljer fördröjningsåtgärden:

   • Välj en fördröjningsåtgärd, till exempel Dubbelklicka, som ska utföras när du dröjer kvar på knappen. Du kan också välja att visa alternativmenyn, där du kan växla mellan engångsåtgärder, eller att inte utföra några åtgärder alls.

   • Om du vill att åtgärden ska utföras endast en gång markerar du Endast en gång. Detta alternativ kan till exempel vara praktiskt på en knapp som öppnar en kontextmeny genom att högerklicka.

Du kan kopiera och klistra in objekt i och mellan paneler.

Spara de ändringar du gör när du redigerar en panel i en panelsamling så blir de tillgängliga för reglagestyrning eller hjälpmedelstangentbordet.