Registrering och hantering

Lär dig hur du enkelt kan driftsätta och integrera Apple-enheter smidigt i ditt klassrum.

IT och driftsättning

Hantera och driftsätta enheter, arbeta med hanterade Apple-ID:n och integrera ditt studentinformationssystem.

Enhetsregistrering och innehåll

Läs mer om registrering, enhetshantering och innehållsdistribution.

Hantering och betalning

Läs om att skydda enheter och hur du hanterar betalningar på din institution.

Integritet är en del av allt vi tillverkar

Alla produkter, inklusive Apple School Manager, Skolarbete och hanterade Apple-ID:n, har inbyggda integritetsfunktioner och -kontroller. Vi säljer inte elevinformation och delar den aldrig med tredje part. Och vi bygger aldrig profiler utifrån elevernas e-postanvändning eller webbsurfning.

Få support för utbildning