iTunes 10.5 och senare: Felsöka Wi-Fi-synkronisering i iTunes

Med iTunes 10.5 och senare kan du synkronisera din iOS-enhet via Wi-Fi. Prova dessa steg om din iOS-enhet inte visas i iTunes via Wi-Fi-nätverket eller om du får problem med prestanda vid Wi-Fi-synkronisering.

Dölj allt | Visa allt

Kontrollera systemkraven för Wi-Fi-synkronisering

 • En iOS-enhet med iOS 5 eller senare på samma Wi-Fi-nätverk som din dator
 • En dator med iTunes 10.5 eller senare och ett av följande operativsystem:
  • Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard eller senare
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
 • De senaste uppdateringarna för iOS-enheten, iTunes och operativsystemet:
  • Du uppdaterar en iOS-enhet genom att följa de här stegen.
  • Du uppdaterar iTunes och OS X genom att välja Apple () > Programuppdatering. Installera eventuella uppdateringar för iTunes eller OS X.
  • Läs om hur du uppdaterar Windows på Microsofts webbsida Windows Update.

Aktivera Wi-Fi-synkronisering

Om du vill synkronisera ditt innehåll till din iOS-enhet via Wi-Fi måste du aktivera alternativet i iTunes:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn via USB-kabeln från Apple.
 2. Öppna iTunes och markera enheten på iTunes-fönstrets vänstra sida. I iTunes 11 hittar du enheten i det övre högra hörnet. Du hittar även enheten genom att visa sidofältet i menyn Innehåll.
 3. Klicka på fliken Sammanfattning.

  Knappen Sammanfattning

 4. Rulla till avsnittet Alternativ och markera Synkronisera denna [iOS-enhet] via Wi-Fi.

 5. Klicka på Utför.

Avsluta och öppna iTunes på nytt och starta sedan om iOS-enheten

Avsluta och öppna iTunes på nytt på datorn. Starta sedan om iOS-enheten.

Starta om nätverksroutern

Starta om hemnätverksroutern enligt tillverkarens anvisningar. Du kan behöva koppla från strömkabeln i minst 30 sekunder.

Obs! Under den här tiden fungerar inte internettjänster, exempelvis VoIP-baserade telefoner, och du kan behöva nollställa ytterligare nätverksenheter.

Kontrollera nätverksanslutningen

 • Se till att ditt Wi-Fi-nätverk har en aktiv internetanslutning.
 • Se till att du ansluter iOS-enheterna och datorn till samma nätverk via Wi-Fi.
 • Kontrollera om det finns ändringar av nätverkskonfigurationen som kan störa synkroniseringen:
  • VPN-konfigurationer
  • Förlängning av Wi-Fi-nätverket via flera trådlösa åtkomstpunkter eller routrar
  • Gästnätverk eller andra säkerhetskonfigurationer som gör att åtkomsten mellan enheter begränsas
  • Routrar med vars hjälp du kan konfigurera olika nätverk för olika frekvenser, som 2,4 GHz och 5,0 GHz
  • Ansluta datorn via Ethernet
 • Väck datorn från viloläge och öppna iTunes. Om datorn är i viloläge eller om iTunes inte är öppet kan det hända att enheten inte synkroniseras.
 • Uppdatera routern. Om du använder en AirPort eller AirPort Time Capsule kan du läsa mer om uppdateringar av fast programvara. Om du använder en router från en annan tillverkare kan du kontakta tillverkaren om du vill veta mer om tillgängliga uppdateringar.

Kontrollera om det finns nätverksstörningar

Om du får prestandaproblem när du synkroniserar via Wi-Fi kan det vara något som orsakar trådlösa störningar:

 • Mikrovågsugnar
 • Trådlösa telefoner
 • Fysiska hinder som metallväggar eller avstånd mellan datorn, basstationen och iOS-enheten

Prova följande för att minska nätverksstörningarna:

 1. Flytta iOS-enheten och datorn närmare Wi-Fi-routern eller basstationen.
 2. Leta efter källor till möjliga störningar.
 3. Ta bort iOS-enheten från eventuellt fodral, stativ eller tillbehör.
 4. Öppna Safari och försök läsa in en webbsida.

Kontrollera brandväggsinställningarna

Om du har aktiverat en brandvägg på routern eller datorn ska du se till att datorn och iOS-enheten kan kommunicera.

 • Följ de här stegen om du vill använda den inbyggda brandväggen med iTunes på din Mac.
 • När det gäller brandväggar och säkerhetsprogram från tredje part ska du kontakta utvecklaren eller tillverkaren om du behöver hjälp.

På Mac-datorer används port 123 för automatisk inställning av datum och tid. Felaktigt datum och tid på en dator eller iOS-enhet kan orsaka anslutningsproblem. Om du inte vet om routern innehåller en brandvägg eller om de portar som krävs är öppna, följer du de här stegen:

 • Aktivera Wi-Fi-synkronisering för ytterligare iOS-enheter i nätverket och se om de också har drabbats av samma problem. (Läs tidigare steg om du vill aktivera Wi-Fi-synkronisering för ytterligare enheter.)
 • Testa enheten i ett annat nätverk. Om enheten fungerar i ett annat nätverk kan problemet ligga hos routern eller nätverkskonfigurationen. Kontakta routertillverkaren eller internetleverantören för att få ytterligare felsökningshjälp.

Om du använder ett annat säkerhets- eller brandväggsprogram på datorn eller routern kan du felsöka problem med säkerhetsprogram, kontakta tillverkaren eller läsa i dokumentationen om hur TCP-portarna 123 och 3689 samt UDP-portarna 123 och 5353 öppnas.

 

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
46% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)