Lös problem med uppdatering och återskapning i iOS

När du uppdaterar eller återskapar din iPhone, iPad eller iPod touch i iTunes kan följande meddelande visas: ”iPhone [enhetsnamn] kunde inte återskapas. Ett okänt fel inträffade [felnummer].”

Så här löser du specifika problem med att uppdatera och återskapa i iOS.

Försök först med det här

Med grundläggande felsökning kan du lösa de flesta problem som kan uppstå när du uppdaterar eller återskapar en enhet.

Fortsätt med dessa steg

Om du har gjort den grundläggande felsökningen och fortfarande får samma felmeddelande kan du leta reda på felkoden och följa anvisningarna nedan.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40,

1000, 1002, 1004, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1638, 1643-1650, 1667, 1669

2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200

4005, 4013, 4014, 9006

Lösa problem med nätverket

Vanliga fel: 17, 1004, 1013, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200 eller ”Det uppstod ett problem med att hämta programvaran” eller ”enheten är inte behörig för det begärda bygget”. Dessa varningar betyder att datorn antingen har problem att kontakta Apples uppdateringsserver eller att kommunicera med enheten. 

Leta på datorn efter programvara eller inställningar som kan orsaka kommunikationsproblem mellan din dator och Apple eller mellan din dator och din enhet.

Kontrollera din säkerhetsprogramvara

Vanliga fel: 2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006. Ibland kan säkerhetsprogramvara förhindra din enhet från att kommunicera med Apples uppdateringsserver eller med din enhet.

Kontrollera din säkerhetsprogramvara och inställningar så att de inte förhindrar anslutningen till Apples servrar.

Kontrollera dina USB-anslutningar

Vanliga fel: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014 eller ”ogiltigt svar”.

Om USB-anslutningen mellan enheten och datorn avbröts kan det leda till att det inte går att uppdatera eller återskapa.

Du kan försöka ringa in problemet genom att byta ut olika komponenter:

Om felmeddelandet fortfarande visas kontrollerar du om det finns problem med maskinvaran genom att följa stegen i nästa avsnitt.

Kontrollera om det är några fel på maskinvaran

Vanliga fel: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 1000, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 och 1669.

Dessa felmeddelanden betyder att det kan finnas problem med din enhets eller dators maskinvara som förhindrar uppdateringen eller återskapningen från att slutföras.

  1. Kontrollera att dina säkerhetsinställningar inte hindrar enheten från att kommunicera med Apples uppdateringsserver.
  2. Försök sedan att återskapa iOS-enheten två gånger till när den är ansluten med en kabel, till en dator och i ett nätverk som du vet fungerar.
  3. Kontrollera att säkerhetsprogrammet och säkerhetsinställningarna tillåter kommunikation mellan enheten och uppdateringsservrarna.
  4. Om felmeddelandet fortfarande visas när du uppdaterar eller återskapar kontaktar du Apples support.

Kontrollera om du har gammal eller modifierad programvara

Vanliga fel: 1015, ”Den önskade resursen kan inte hittas”.

Dessa felmeddelanden kan visas om något av följande stämmer:

  • Din enhet har en betaversion av iOS.
  • Du försöker installera en tidigare version av iOS (nedgraderar).
  • Din enhet innehåller obehöriga ändringar av iOS, även kallat ”jailbreaking”.

Använd återhämtningsläge och återställ enheten till den senaste versionen av iOS.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
30% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)