Mac OS X 10.6: Ett utropstecken visas i Wi-Fi-menyn när ett WEP-lösenord anges

När du försöker ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som kräver ett WEP-lösenord genom att använda det rätta lösenordet, kan det hända att det inte går att ansluta till internet eller andra Wi-Fi-enheter på samma nätverk.

Du kan upptäcka att Wi-Fi-menytillbehöret visar en Wi-Fi-symbol med ett utropstecken () och att datorn har en egentilldelad länklokal adress (såsom 169.254.x.x). Följande meddelande kan även visas i Wi-Fi-menyn: Varning! Ingen internetanslutning...

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Detta kan hända om lösenordet inte anges i formatet som nätverket kräver.

Läs följande artikel för att lära dig hur du justerar lösenordsformatet så att det accepteras: Ansluta till ett krypterat trådlöst nätverk.

Publiceringsdatum: