iTunes: Avancerad felsökning för iTunes Store

Den här artikeln leder dig igenom avancerad felsökning av anslutning till iTunes Store.

Viktigt! Om du inte redan gjort det läser du först Det går inte att ansluta till iTunes Store och iTunes: Möjliga iTunes Store-fel innan du fortsätter med stegen i den här artikeln.

Dölj allt | Visa allt

 • Mac OS X och Windows: Uppdatera till den senaste versionen av iTunes för bästa resultat när du ansluter till iTunes Store på din dator.
 • iPhone, iPad och iPod touch: Se till att iOS är uppdaterat för bästa resultat när du ansluter till iTunes Store på iPhone, iPad eller iPod.

Om du får problem när du ansluter till iTunes Store efter uppdatering till senaste versionen av iTunes eller iOS kan du följa stegen nedan för tips om felsökning. Vissa avsnitt gäller endast för specifika enheter eller operativsystem. Vad som avses anges i avsnittets rubrik.

Isolera problemet: (Mac OS X, Windows, iOS)

När du har isolerat problemet till iTunes genom att följa stegen ovan:

 1. Kontrollera att problemet gäller endast iTunes Store. (Du måste vara ansluten till internet för att kunna ansluta till iTunes Store.)
  • Öppna en säker webbplats och kontrollera att du har en internetanslutning, vilket är ett krav för iTunes Store. Detta testar även om huvudportarna 80 och 443 är tillgängliga. Om webbplatsen fungerar, men inte iTunes Store, så är det med största sannolikhet en brandvägg som blockerar iTunes-programmet eller -servrarna. Om så är fallet kan du följa stegen som beskrivs i avsnittet nedan, ”Blockerad av brandvägg”.
 2. Prova med en annan enhet.
  • Om du har tillgång till en annan enhet, gärna på ett annat nätverk, så är det till stor hjälp vid felsökningen av iTunes Store. Om en annan enhet på ett annat nätverk har problem, så kan det hända att underhållsarbete av iTunes Store pågår för tillfället och blir tillgängligt inom kort.
 3. Prova med ett annat nätverk.
  • Genom att ansluta datorn eller enheten till något annat nätverk och testa kan du avgöra vad som är nästa steg. Detta är även bra ifall flera enheter påverkas av problemet.
  • Om enheten kan ansluta till Wi-Fi- och mobildatanätverk kanske inte större hämtningar är möjliga över mobildatanätverket.
  • Om problemet försvinner när du är ansluten till ett annat nätverk, så kanske du behöver ta kontakt med support för att få åtkomst till:
   • itunes.apple.com
   • ax.itunes.apple.com
   • ax.init.itunes.apple.com
   • albert.apple.com
   • gs.apple.com
   • ax.phobos.apple.com.edgesuite.net
   • mzstatic.com
  • Obs! För ytterligare säkerhet kan iTunes använda fullständigt kvalificerade versioner av dessa adresser.
 4. iTunes använder välkända portar och följande portar kan behöva öppnas för iTunes: 80, 443, 3689, 5297, 5298, 5353, 8000-8999 och 42000-42999.
 5. Det är av yttersta vikt att inställningarna för datum, tid och tidszon är korrekta:
  • Windows:
   1. Klicka på Start och därefter på Kontrollpanelen.
   2. Klicka på alternativet Datum, tid, språk och regionala alternativ och sedan på Datum och tid.
   3. Klicka på fliken Datum och tid.
   4. Kontrollera att inställningarna för datum och tid är konfigurerade så att du kan använda aktuellt datum och aktuell tid, och klicka därefter på OK
  • Mac OS X:
   1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn ().
   2. Klicka på Datum och tid i Systeminställningar.
   3. Aktivera alternativet Ställ in datum och tid automatiskt om det inte är aktiverat.
   4. Klicka på fliken Tidszon och justera tidszonen till att matcha platsen där du befinner dig.
  • iOS:
   1. På hemskärmen trycker du på InställningarAllmännaDatum och tid.
   2. Om alternativet finns stänger du av Ställ in automatiskt.
   3. Kontrollera att tidszonen och tiden (i statusfältet) är rätt för den plats du för närvarande befinner dig på.
   4. Om de inte stämmer justerar du till de rätta inställningarna.
   5. Om allting är korrekt och alternativet visas sätter du igång Ställ in automatiskt.
 6. Ta bort alla begränsningar som eventuellt kan orsaka problemet:
  • Windows:
   1. Du rekommenderas att använda iTunes via ett administratörskonto.
   2. Läs Microsofts hjälpdokumentation, kontakta IT-avdelningen eller besök support.microsoft.com för mer information.
   3. Du kan även prova med iTunes-diagnostik om iTunes känner igen dig som administratör.
  • Mac OS X:
   1. Du rekommenderas att använda iTunes via ett administratörskonto. Om du vill använda ett administratörskonto väljer du Systeminställningar i Apple-menyn ().
   2. Klicka på Konton i Systeminställningar.
   3. Om du vill göra ändringar kan du behöva låsa upp låset nederst till vänster i fönstret. Om du kan låsa upp låset, så har du redan administratörsbehörighet.
   4. Under kontot som används kan det stå Standard. Om du vill ge användaren administratörsbehörighet, så aktiverar du alternativet Tillåt användaren att administrera den här datorn.
   5. I Apple-menyn () väljer du Logga ut.
   6. Logga in på nytt och gå tillbaka till iTunes. Undersök om problemet har lösts.
  • iOS: Begränsningar kan minska möjligheten att köpa visst innehåll. Kontrollera begränsningar InställningarAllmännaBegränsningar om du är osäker på inställningarna.
  • Om problemet kvarstår, och iTunes visar ett varningsmeddelande med en särskild kod, se avsnittet ”Specifika problem och varningsmeddelanden” nedan för ytterligare felsökningssteg.

  • Om problemet fortfarande inte avhjälps och ingen särskild kod eller särskilt varningsmeddelande visas, så kan du gå till iTunes Store diskussionsforum och försöka hitta ytterligare information för hjälp att lösa problemet:

  • Du kan även kontakta AppleCare och diskutera dina supportalternativ. Beroende på vilken garanti produkten har kan du behöva betala för supporten.

  • Nya routrar eller en ny internetleverantör kan begränsa anslutningsmöjligheterna till iTunes Store. Tala om för routertillverkaren eller internetleverantören vilka portar och servrar som finns i den här artikeln, och kontrollera att de är kompatibla.

Blockeras av programvarans brandvägg: (Mac OS X/Windows)

Om andra internettjänster fungerar eller om andra enheter på samma nätverk kan ansluta till iTunes Store, så följer du dessa steg:

Windows

 1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.
 2. Om Kontrollpanelen är inställd på Klassisk vy eller Symbol-läget går du vidare till steg 4.
 3. I Windows 7 klickar du på Säkerhet och system. I Windows och Vista klickar du på Säkerhet; i Windows XP klickar du på Säkerhetscenter.
 4. Klicka på Windows-brandvägg.
 5. I Windows 7 klickar du på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen till vänster på skärmen.
 6. I Windows 7 och Vista klickar du på Ändra inställningar och om Windows ber dig att bekräfta klickar du på Fortsätt. Säkerställ att alternativet Blockera alla inkommande anslutningar inte är markerat.
 7. Klicka på fliken Undantag.
 8. Markera kryssrutan iTunes.
 9. Klicka på OK.

Om iTunes redan har ett undantag i Windows-brandväggen eller om Windows-brandväggen är avaktiverad, så läser du iTunes för Windows: Felsöka Windows-säkerhetsprogramvara.

Om ingen brandvägg hindrar anslutningen och iTunes fortfarande inte fungerar, men andra internettjänster (webbplatser) fungerar, så kan iTunes Store blockeras av konfigurationen. Följ stegen i ”Blockerad av konfiguration” för att gå vidare med felsökningen.

Mac OS X

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn ().
 2. I Mac OS X 10.5 och 10.6 klickar du på Säkerhet och i Mac OS X 10.4 klickar du på Delning.
 3. Klicka på fliken Brandvägg.
 4. Vid behov klickar du på låset och anger administratörslösenordet.
 5. Minska anslutningsbegränsningarna i brandväggen.
 6. Kontrollera om problemet är löst.
 7. Om problemet kvarstår, så upprepar du stegen 5 och 6.

Om ingen brandvägg hindrar anslutningen och iTunes fortfarande inte fungerar, men andra internettjänster (webbplatser) fungerar, så kan iTunes Store blockeras av konfigurationen. Följ stegen nedan för att fortsätta felsöka.

Blockeras av konfiguration: (Mac OS X/Windows)

Windows

Windows XP:

 1. Från Start-menyn väljer du Kör.
 2. I fältet Öppna anger du cmd och klickar på OK.
 3. Skriv ipconfig /flushdns i fönstret som visas och tryck på Retur på tangentbordet.
 4. Ett meddelande bör visas om att DNS-matcharens cacheminne har tömts.

Windows Vista och Windows 7:

 1. Från Start-menyn väljer du Alla program > Tillbehör och högerklickar sedan på Kommandotolk och väljer Kör som administratör på snabbmenyn. Klicka på Fortsätt om Windows ber dig om tillstånd att fortsätta.
 2. Skriv ipconfig /flushdns i fönstret som visas och tryck på Retur på tangentbordet.
 3. Ett meddelande bör visas om att DNS-matcharens cacheminne har tömts.

Hosts-filen kan också blockera iTunes Store.

 1. Om du vill att Windows ska försöka återställa värdfilen till standardfilen följer du anvisningarna i ”FixIt” i Hur återställer jag värdfilen till standardfilen?.
  Obs! Arbetssystem kan lägga information i hosts-filen. Prata med den som är ansvarig för Windows-supporten på ditt system innan du återställer hosts-filen till standardvärdena.
 2. Om återställningen till standard inte löste problemet hittar du hosts-filen på C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC.
 3. Markera hosts-filen. Välj Redigera > Kopiera och välj därefter Redigera > Klistra in.
 4. Det bör nu finnas en kopia av hosts-filen med namnet ”Kopia av hosts” (Windows XP) eller ”hosts - Kopia” (Windows Vista/7).
 5. Dra den ursprungliga hosts-filen till skrivbordet. Klicka på Fortsätt om Windows ber dig om tillstånd att fortsätta.
 6. Dra ”Kopia av hosts” (Windows XP) eller ”hosts - Kopia” (Windows Vista/7) till skrivbordet.
 7. Högerklicka på ”Kopia av hosts” (Windows XP) eller ”hosts - Kopia” (Windows Vista/7) och välj Öppna. Du kan bli ombedd att välja vilket program som öppnar filen. Dubbelklicka på Anteckningar.
 8. När Anteckningar öppnas väljer du Redigera > Markera alla och därefter väljer du Redigera > Radera.
 9. Välj menyn Arkiv och sedan Spara. Avsluta Anteckningar.
 10. Dra filen ”Kopia av hosts” (Windows XP) eller ”hosts - Kopia” (Windows Vista/7) tillbaka från skrivbordet till den ursprungliga platsen (enligt anvisningarna i steg 2). Klicka på Fortsätt om Windows ber dig om tillstånd att fortsätta.
 11. Högerklicka på filen ”Kopia av hosts” (Windows XP) eller ”hosts - Kopia” (Windows Vista/7) och välj Byt namn. Skriv ”hosts” (utan citattecken) och tryck på returtangenten.
 12. Starta om datorn och försök att ansluta till iTunes Store.

Mac OS X

Följande steg raderar nätverksinställningarna. De flesta bredbandsanslutningar kräver inte några särskilda anslutningsinställningar, men om din anslutningen gör det, eller om du inte är säker, så kontaktar du internetleverantören eller nätverksadministratören för vidare hjälp.

 1. Klicka på symbolen Finder i Dock.
 2. Välj Gå till mapp från -menyn.
 3. Skriv:  /Bibliotek/Preferences/SystemConfiguration
 4. Klicka på Gå.
 5. Leta fram filen NetworkInterfaces.plist i Finder-fönstret och dra den till Papperskorgen.
 6. Starta om datorn.
 7. När du har startat om datorn kan du inte ansluta till internet. Du måste uppdatera nätverksinställningarna för att kunna ansluta på nytt:
  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn ().
  2. Välj Nätverk från menyn Visa.
  3. Om du använder Mac OS X 10.4 väljer du Ny plats från menyn Platser.
  4. Klicka på alternativet Verkställ längst ned till höger.
  5. Om internetanslutningen kräver särskilda inställningar måste du ange dem nu. Du bör ha fått dem från internetleverantören eller nätverksadministratören.

Hosts-filen kan också blockera iTunes Store.

 1. Öppna verktyget Terminal som finns i Program > Programverktyg.
 2. När Terminal öppnas öppnar du hosts-filen genom att ange följande kommando och trycka på Enter:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Ange ditt användarlösenord när du ombes göra det.
  Obs! Detta kräver ett lösenord som inte är tomt.
 4. Så här redigerar du hosts-filen:
  Hosts-filen innehåller en del kommentarer (rader som börjar med symbolen #) och vissa standardmappningar av värdnamn (exempelvis 127.0.0.1 – localhost).
  Du kan navigera i filen med hjälp av piltangenterna.
 5. Om en post hittas som innehåller apple.com lägger du till en #-symbol och ett mellanslag i början på den raden.
  Obs! Om detta är ett arbetssystem kan hosts-filen användas till att omdirigera till lokala resurser, såsom programvaruuppdateringar. Prata med supporten.
  Ett exempel på en hosts-fil i Terminal
 6. Spara hosts-filen.
  • När hosts-filen är färdigredigerad trycker du på Kontroll-O och sparar den.
  • Tryck på Enter när du ombeds ange filnamnet, och tryck på Kontroll-X när du vill stänga redigeraren.
 7. Om problemet kvarstår kan det vara annan programvara som körs på din Mac som påverkar anslutningen.
 1. Konfigurera Internetalternativ (endast för Windows-datorer):
  1. Kör iTunes-diagnostik. Om avsnittet ”Säker länk till iTunes Store” inte godkänns gör du följande.
  2. Öppna Internet Explorer.
  3. Från menyn Verktyg väljer du Internetalternativ.
  4. Klicka på Anslutningar.
  5. Under alternativet Uppringning och virtuellt privat nätverk väljer du alternativet Ring aldrig upp en anslutning. Det kan hända att du inte kan välja detta om du inte har använt en uppringd anslutning för internet tidigare. Om så är fallet går du vidare till nästa steg.
  6. Klicka på LAN-inställningar.
  7. I fönstret som öppnas aktiverar du alternativet Automatisk identifiering av inställningar, om det inte redan är aktiverat.
  8. iTunes använder proxyinställningarna i Internetalternativ. Apple rekommenderar att du vid behov tar bort proxyinställningar som stör anslutningen till iTunes Store.
  9. Klicka på OK.
  10. Klicka på fliken Avancerat.
  11. Rulla ned till avsnittet Säkerhet och leta efter alternativet Kontrollera om servercertifikat har annullerats. Om alternativet är aktiverat avaktiverar du det.
  12. Leta efter Använd SSL 3.0 och Använd TLS 1.0. Kontrollera att åtminstone en av de två kryssrutorna är markerad och klicka sedan på OK (du kan välja att markera båda kryssrutorna).
  13. Verkställ de gjorda ändringarna och starta om datorn om du ändrade alternativet till Kontrollera om servercertifikat har annullerats (steg 11).
 2. Återskapa nätverksinformationen.

Specifika status- och varningsmeddelanden: (Mac OS X/Windows)

Om det vid anslutning till iTunes Store visas ett specifikt varningsmeddelande, åtgärdar du problemen eller meddelandena enligt stegen som beskrivs nedan.

När du öppnar iTunes Store avslutas iTunes oväntat, systemet startar om eller visar en blå skärm

Den vanligaste orsaken till det här problemet är att grafikkortets drivrutiner är för gamla. Problemet bör åtgärdas om du följer instruktionerna i artikeln Uppdatera drivrutinerna på din Windows-PC.

Obs! Uppdatera drivrutinerna på din Windows-PC anger att du kan behöva vända dig till grafikkortets originaltillverkare.

Om grafikkortets drivrutiner är uppdaterade följer du stegen i:

Obs! Föråldrade drivrutiner för annan maskinvara kan orsaka problemet som beskrivs i den här relaterade artikeln: iPhone eller iPod touch: Windows visar ett blått skärmmeddelande eller startar om när du ansluter enheten.

iTunes Store laddas delvis eller returnerar antingen Fel 306 eller Fel 10054.

Proxyer, inställningar och program för Föräldrakontroll, säkerhetsprogramvara eller en dålig iTunes Store-cache kan vara orsaken.

Om du vill åtgärda proxyn ska du ta bort proxyinställningarna i Internetalternativ och ansluta till internet utan en proxyserver.

Gör så här när du vill återställa iTunes Store-cachen:

 1. I iTunes väljer du iTunesInställningar (Mac) eller RedigeraInställningar (PC).
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Klicka på knappen Återställ cache.
 4. Klicka på OK och se om problemet åtgärdades.

Justera Föräldrakontroll i iTunes:

 1. Öppna iTunes.
 2. Få åtkomst till iTunes-inställningar:
  1. På en Mac: Från iTunes-menyn väljer du Inställningar.
  2. På en Windows PC: Från menyn Redigera väljer du Inställningar.
 3. Klicka på fliken Föräldrakontroll.
 4. Ta bort begränsningar för Föräldrakontroll.

Mer information om Föräldrakontroll och programvara för innehållsfiltrering finns i iTunes 10.5 för Windows: Prestandaproblem kan inträffa och iTunes Store kan visas tom.

Mer information om andra säkerhetsprogramvaror finns i iTunes: Felsökning av säkerhetsprogramvara.

Fel 35

Det här varningsmeddelandet visas på grund av felaktig behörighet för en mapp som används av iTunes.

Kontrollera först att iTunes Media-mappen finns. Obs! iTunes Media-mappen kan heta iTunes musik. 


Om mappen inte finns läser du iTunes: Flytta mappen iTunes Media för anvisningar om hur du skapar en ny mapp. Om det finns ett alias på mappens plats kontrollerar du att aliaset fungerar.
Korrigera behörigheterna för mappen iTunes Media. Mappen finns normalt i mappen iTunes i mappen Musik (~/Musik/iTunes/iTunes Media). Använd Finder

 1. Logga in med ett administratörskonto.
 2. Leta reda på mappen iTunes Media. Om du är osäker på var mappen iTunes Media finns öppnar du iTunes, väljer Inställningar från iTunes-menyn och klickar på Avancerat. Då visas var mappen iTunes Media finns.
 3. Välj mappen iTunes Media.
 4. Välj Visa info i menyn Arkiv.
 5. Öppna avsnittet Ägare och behörigheter i infofönstret genom att klicka på visningstriangeln.
 6. Ställ in behörigheterna på följande sätt (du kan behöva ange lösenordet för ett administratörskonto):
 7. Ägare: Läsa och skriva
 8. Grupp: Skrivskyddad
 9. Andra: Skrivskyddad
 10. Klicka på knappen Använd för inkluderade objekt.
 11. Stäng informationsfönstret.Avancerat: Använd Terminal

 1. Öppna Terminal (/Program/Verktygsprogram). Varning! Det här alternativet innebär att du ändrar behörighetsinställningarna genom att ange kommandon i programmet Terminal. Användare som inte är vana vid Terminal och UNIX-liknande miljöer bör vara försiktiga. Om du anger felaktiga kommandon kan det resultera i förlorade data och oanvändbar systemprogramvara. Felaktiga ändringar av behörigheter kan orsaka försämrad systemsäkerhet och att skyddet för personliga data försvinner.
 2. Skriv följande kommando, följt av mellanslag:
 3. sudo chmod -R 700 (Tryck inte på returtangenten förrän efter nästa steg.)
 4. Dra iTunes Media-mappens symbol till Terminal-fönstret och fyll automatiskt i sökvägen till mappen. Resultatet bör se ut ungefär så här:
 5. sudo chmod -R 700 /Users/[användarnamn]/Musik/iTunes/iTunes\ Media
 6. Tryck på returtangenten.
 7. Ange lösenordet för administratörskontot och tryck på returtangenten.
 8. Avsluta Terminal


Mer information finns i Mac OS X: Felsöka behörighetsproblem.Om det inte hjälper att ändra behörigheterna för mappen iTunes Media kontrollerar du behörigheterna för mappen med den artist vars låt(ar) du försökte köpa. Artistmapparna finns i mappen iTunes Media.I vissa fall kan du behöva skapa en ny iTunes Media-mapp. Instruktioner om detta finns i iTunes: Flytta mappen iTunes Media. Obs! Problemet kan uppstå om du delar en enda iTunes Media-mapp mellan flera användare.
 

Fel 39

Detta kan orsakas av för gammal iTunes-programvara eller för gamla webbacceleratorer.

Om du vill åtgärda detta hämtar du den senaste versionen av iTunes för Windows på apple.com/se/itunes/download/
Om du redan har den senaste versionen avaktiverar eller avinstallerar du all programvara för webbacceleratorer och startar därefter om datorn.

Fel -50, -5000, 8003, 8008 eller -42023

Dessa varningsmeddelanden visas på grund av överskriden tidsgräns eller konflikter vid försök att skriva en fil under hämtning.

Om du stöter på det här problemet när du öppnar iTunes Store: 

Läs iTunes 9: Meddelandet Vänta... eller Fel (-50) visas vid besök på iTunes Store

Om du stöter på det här problemet medan du laddar ned något från iTunes Store:

Radera mappen Downloads i iTunes som finns på följande plats:

Mac OS X:   ~/Musik/iTunes/iTunes Media/Downloads   Obs! iTunes Media kan visas som iTunes musik. Och tildetecknet (~) representerar hemkatalogen.


Windows Vista:   \Users\användarnamn\Musik\iTunes\iTunes Media\Downloads\


Windows 7:   \Users\användarnamn\Min musik\iTunes\iTunes Media\Downloads\Windows XP:   \Documents Settings\användarnamn\My Documents\Min musik\iTunes\iTunes Media\Downloads\

När du har hittat mappen Downloads i iTunes:

 1. Avsluta iTunes.
 2. Radera mappen Downloads på datorn.
 3. Öppna iTunes.
 4. Välj Lagra > Leta efter tillgängliga hämtningar.
 5. Ange ditt kontonamn och lösenord.

Om det här problemet uppstod när du hämtade digitala kopior med Windows:

Använd MSCONFIG (anvisningar för Windows XP och Windows Vista/Windows 7) för att avaktivera programkonflikter.

Om du lyckas lösa problemet genom att följa MSCONFIG-anvisningarna kan du slå på en eller ett par systemtjänster eller startobjekt från andra leverantörer åt gången med verktyget Systemkonfiguration (och starta om datorn när du har slagit på objektet eller objekten). På så sätt kan du ta reda på vilken systemtjänst eller vilket startobjekt som orsakar problemet.

Du kan slå på alla igen genom att välja alternativet Normal start på fliken Allmänt i fönstret Systemkonfiguration, men tänk på att problemet då kan komma tillbaka.

Om du lyckas isolera problemet till en specifik programvara från tredje part kan du kontakta dem och uppmärksamma dem på konflikten.

Fel 414

Det här varningsmeddelandet visas vid uppdatering av alla App Store-program om någon har ett betyg högre än 17. Uppdatera alla program som har vuxeninnehåll innan du uppdaterar alla.

Fel 450

Meddelandet visas när en användare med Föräldrakontroll aktiverat för kontot i operativsystemet använder iTunes.

Minska begränsningarna för Föräldrakontroll och överväg att använda Föräldrakontroll i iTunes.

Fel 499

Det här varningsmeddelandet visas på grund av säkerhetsprogramvara. Följ iTunes for Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara.

Fel -609

Den här varningen kan visas när du försöker hämta bildmaterial för album för låtar i biblioteket. Gör så här för att avhjälpa problemet:

 1. Öppna iTunes.
 2. Klicka på Store > Logga ut (då loggas du ut från iTunes Store-kontot).
 3. Avsluta iTunes.
 4. Öppna iTunes på nytt.
 5. Klicka på Store > Logga in och logga därefter in på iTunes Store-kontot.
 6. Prova att markera låtarna och välj Avancerat > Hämta bildmaterial till album på nytt.

Om detta inte avhjälper problemet avaktiverar du tjänster och startobjekt från tredje part genom att starta datorn med selektiv start. Följ därefter stegen i iTunes för Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara så att du kan avskriva säkerhetsprogramvara som orsak till problemet.

Fel 1008

Det här varningsmeddelandet visas om betalningsinformationen är för gammal eller felaktig, eller när datornamnet innehåller ovanliga tecken.

 1. I Store-menyn klickar du på Logga in. Om du ser Logga ut går du vidare till steg 2.
 2. I Store-menyn klickar du på Visa mitt konto.
 3. Ange kontoinformationen.
 4. Klicka på Redigera betalningsinformation.
 5. Kontrollera att informationen är korrekt och uppdaterad.
 6. Klicka på Klar.

Prova på nytt. Om problemet kvarstår kan du prova med följande:

 1. Öppna Systeminställningar i Apple-menyn ().
 2. Klicka på menyn Visa och välj Delning.
 3. Klicka i fältet Datornamn.
 4. Välj Markera alltRedigera-menyn. All text i fältet Datornamn bör nu vara markerad.
 5. Tryck på Delete-tangenten och ta bort all text.
 6. Ange det önskade datornamnet på nytt i fältet Datornamn.
 7. Stäng fönstret med fildelningsinställningar.

Fel 3000 till 3999

Felmeddelanden i 3000-omfånget betyder vanligtvis att iTunes inte kan upprätta kontakt med gs.apple.com-servern på port 80 eller 443. Detta kan bero på att utgången eller felaktigt konfigurerad säkerhets- eller brandväggsprogramvara stör, eller på grund av proxyinställningarna för internet. Om du använder en proxy kan du prova att ta bort proxyinställningarna eller använda ett nätverk som du vet fungerar. Om det inte avhjälper problemet kan du följa stegen i iTunes för Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara.

Fel 3001, -42110 eller 5103

Det här felet är relaterat till hyrfilmer från iTunes Store och auktoriseringsproblem.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av iTunes och QuickTime. Båda kan hämtas gratis.

Om iTunes är uppdaterat tar du bort SC Info-mappen.

Fel -3150

Meddelandet hänger ofta samman med en avbruten uppkoppling till iTunes Store.

Om problemet skulle inträffa och du har kontrollerat att du är ansluten till internet via Wi-Fi, läser du AirPort och Bluetooth: Potentiella källor till trådlösa störningar.

Om problemet kvarstår och du använder iTunes för Windows måste du kanske rensa DNS och ta bort popup- och annonsblockerare.

Slutligen kan problemet även bero på tidsgränser som orsakas av säkerhetsprogramvara.

Fel -3221

Det här felet är ofta relaterat till att iTunes och iTunesHelper blockeras av brandväggsprogramvara.

Om detta sker, så ändrar du behörighetsnivån för iTunes och iTunesHelper i programvaran för brandväggen och tillåter fullständig åtkomst.

Då bör iTunes och iTunesHelper både kunna skicka och ta emot data från iTunes Store.

Fel -3259

Det här felet uppstår ofta till följd av att iTunes blockeras av datorns brandväggar.

 1. Uppdatera till den senaste versionen av iTunes.
 2. Prova med att avaktivera brandväggen och se om det avhjälper problemet (detta inkluderar den inbyggda brandväggen och brandväggar från tredje part, såsom Norton Personal Firewall, McAfee, Symantec osv.). Läs iTunes: Musikdelning fungerar inte om brandväggen är aktiverad för hjälp om du använder Mac OS X.
 3. Om det inte uppstår några störningar från brandväggs- eller säkerhetsprogramvara kan du prova att ta bort proxyinställningarna.

Fel 8248

Det här kan inträffa om processen Memonitor.exe körs på datorn. Processen kan ha installerats med en äldre version av programvaran V CAST Music with Rhapsody, en äldre version av programvaran Sprint Music Manager eller andra program.

 1. Så här kan du ta reda på om det är Memonitor.exe som ger upphov till problemet:
 2. Öppna Aktivitetshanteraren i Windows (genom att trycka på Ctrl-Alt-Delete).
 3. Om det behövs klickar du på Starta aktivitetshanteraren.
 4. Leta efter Memonitor.exe på fliken Processer. Om du hittar Memonitor.exe, markera programmet och klicka på Avsluta process.
 5. Starta innehållshämtningen igen. Om problemet har avhjälpts avinstallerar du programmet V CAST Music with Rhapsody eller programmet Sprint Music Manager. Hämta och installera sedan den senaste versionen av det avinstallerade programmet.

Fel -9800, -9815 eller -9814

Det här felet uppstår ofta till följd av problem med att upprätta en säker anslutning till iTunes Store.

 1. Avsluta iTunes.
 2. Ställ in rätt datum på datorn.

Fel -9807

Om felmeddelande Fel 9807 visas kontrollerar du datum, tid och tidszon på datorn. Om de inte är korrekta korrigerar du dem.

Om det inte är åtgärdat öppnar du åtkomst till följande VeriSign-servrar:

 • evintl-ocsp.verisign.com
 • evsecure-ocsp.verisign.com

Åtkomst till dessa servrar kan vara blockerad av säkerhetsprogramvara, innehållsfiltrerande programvara eller antispionprogram. Mer information finns i iTunes: Felsökning av säkerhetsprogramvara.

Fel -9808

Det här felet orsakas ofta av ett uppfattat säkerhetsproblem på grund av högre säkerhetsinställningar än väntat.

 1. Kontrollera datum, tid och tidszon på datorn. Om de inte är korrekta korrigerar du dem.
 2. Konfigurera Internetalternativ i Windows, såsom beskrivs ovan.
 3. Om problemet kvarstår, eller om de ändringar du gjort i Internetalternativ återställs vid omstart av datorn, beror det förmodligen på inaktuell eller felaktigt konfigurerad säkerhetsprogramvara.  Följ stegen i iTunes för Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara för att lösa problemet.

Fel -9812

Det här felet orsakas ofta av kryptografiska problem med Windows-installationen.

 1. Om du har bredbandsuppkoppling (kabel, DSL eller annan höghastighetsuppkoppling) kan du prova med att slå av ditt modem under en minut och sedan slå på det igen. Om du även har en router ansluten till modemet slår du av den under en minut och slår sedan på den igen. När du väl har etablerat en nätuppkoppling kan du prova att öppna iTunes Store på nytt från iTunes.
 2. Sök efter uppdateringar till Windows eller leta i Microsofts supportsidor efter KB931125. Installera de senaste uppdateringarna för root-certifikat från Microsoft Download Center.
 3. Om problemet kvarstår följer du stegen i Microsoft Knowledge Base-artikeln KB822798 för att avhjälpa det. Lägg märke till att även om Microsoft-artikeln beskriver ett annat problem, så har båda problemen samma orsak och lösning.

Fel -9813

Felmeddelandet Fel 9813 uppstår när det är problem med rootcertifikatet i en nyckelring. Rootcertifikat lagras i systemnyckelringen, som finns i:

/System/Bibliotek/Nyckelringar/X509Anchors

Dessa roots används av Mac OS X-systemprogramvara för att utvärdera tillförlitligheten i säkra webbanslutningar, säker e-post och andra PKI-interaktioner.

Det finns några möjliga lösningar på det här problemet:

 1. Avsluta iTunes, öppna Safari och välj Töm cache i Safari-menyn. Gå tillbaka till iTunes Store och pröva om problemet avhjälptes.
 2. Använd Time Machine eller någon annan säkerhetskopia för att återgå till ett tidigare fungerande root-certifikat (X509Anchors).
 3. Kopiera rootcertifikatet från en annan Mac-dator.  Den här lösningen föreslås vid felsökning av e-post, se Mail 2.0 Hjälp kan inte bekräfta meddelandesignatur.  Kopiera filerna X509Anchors SystemRootCertificates.keychain och SystemCACertificates.keychain från en annan dator som kör exakt samma version av Mac OS X som datorn du arbetar på. Starta därefter om och prova på nytt.
 4. Installera om Mac OS X på datorn.

Obs! Om du väljer att kopiera innehållet i /System/Bibliotek/Nyckelringar måste du säkerställa att datorn som du kopierar filerna från har samma Mac OS X-version. Du kan jämföra Mac OS X-versionsnummer genom att gå till Apple-menyn () och välja Om den här datorn.

Fel 11222

Apple undersöker rapporter om problemet. Proxyn, certifikatsproblem eller internetleverantören kan vara orsak till det här problemet.

Gör så här när du vill åtgärda proxyn och vissa certifikatsproblem:

Windows:

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Från menyn Verktyg väljer du Internetalternativ.
 3. Klicka på Anslutningar.
 4. Under alternativet Uppringning och virtuellt privat nätverk väljer du alternativet Ring aldrig upp en anslutning. Det kan hända att du inte kan välja detta om du inte har använt en uppringd anslutning för internet tidigare. Om så är fallet går du vidare till nästa steg.
 5. Klicka på LAN-inställningar.
 6. I fönstret som öppnas aktiverar du alternativet Automatisk identifiering av inställningar, om det inte redan är aktiverat.
 7. iTunes använder proxyinställningarna i Internetalternativ. Apple rekommenderar att du vid behov tar bort proxyinställningar som stör anslutningen till iTunes Store.
 8. Klicka på OK.
 9. Klicka på fliken Avancerat.
 10. Rulla ned till avsnittet Säkerhet och leta efter alternativet Kontrollera om servercertifikat har annullerats. Om alternativet är aktiverat avaktiverar du det.
 11. Leta efter Använd SSL 3.0 och Använd TLS 1.0. Kontrollera att åtminstone en av de två kryssrutorna är markerad och klicka sedan på OK (du kan välja att markera båda kryssrutorna).
 12. Verkställ de gjorda ändringarna och starta om datorn om du ändrade alternativet till Kontrollera om servercertifikat har annullerats i steg 11.

Om problemet orsakas av ett proxy som du inte kan ta bort kontaktar du den tekniska personalen som ger support för datorn eller nätverket. Du kan även prova med en annan dator eller ett annat nätverk.

Om det inte avhjälper problemet följer du stegen i iTunes för Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara.

Fel 11556

Det här felet uppstår när iTunes försöker göra något som inte tillåts av iTunes Store i det landet.

Det vanligaste skälet är att användaren försöker logga in på iTunes U vid begränsningar med Föräldrakontroll.

Mer information finns i stegen gällande iTunes 9: Meddelandet Vänta eller Fel (-50) visas vid besök på iTunes Store.

Fel 42003

Det här varningsmeddelandet kan visas medan iTunes körs i kompatibilitetsläget. Gör så här när du vill avaktivera kompatibilitetsläget:

 1. Avsluta iTunes.
 2. Navigera till enheten där Windows är installerat:
  • Windows XP: På Startmenyn klickar du på Den här datorn (eller dubbelklicka på symbolen Min dator på skrivbordet).
  • Windows Vista och Windows 7: På Startmenyn klickar du på Dator.
 3. Öppna enheten C:\ (eller den enhet där Windows är installerat) i fönstret som öppnas.
 4. Öppna mappen Program (eller Program (x86) om du använder en 64-bitarsversion av Windows Vista eller Windows 7).
 5. Öppna mappen iTunes.
 6. Högerklicka på iTunes-programmet (iTunes eller iTunes.exe) och välj därefter Egenskaper från snabbmenyn. Klicka därefter på Egenskaper.
 7. Klicka på fliken Kompatibilitet.
 8. Om kryssrutan under Kompatibilitetsläge är markerad avmarkerar du den.
 9. Klicka på OK.
 10. Gå tillbaka till Program- eller Program (x86)-mappen.
 11. Öppna mappen QuickTime.
 12. Högerklicka på programmet QuickTimePlayer (QuickTimePlayer eller QuickTimePlayer.exe) och klicka därefter på Egenskaper i snabbmenyn.
 13. Klicka på fliken Kompatibilitet i fönstret Egenskaper.
 14. Om kryssrutan under Kompatibilitetsläge är markerad avmarkerar du den.
 15. Klicka på OK.
 16. Öppna iTunes.

Fel 42023 till och med Fel 42408

Dessa meddelanden kan visas vid försök att auktorisera iTunes eller när det startas och iTunes söker efter auktoriseringsinformation.

 1. Installera den senaste versionen av iTunes från apple.com/se/itunes/download/
 2. Ta bort mappen SC Info.
 3. Om det inte avhjälper problemet kan du läsa iTunes: Fel 42408 eller Fel 42404 efter uppgradering till iTunes 9.0.3.

 

Om problemet kvarstår kontaktar du Apple för support och diskuterar din supporttäckning.

Om du vill ha svar på vanliga frågor om iTunes Store kan du läsa:

 

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.
Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
38% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)