OS X Mail: Felsökning av problem med sändning och mottagning av e-postmeddelanden

Läs om hur du felsöker Mail när det uppstår problem med att skicka eller ta emot e-postmeddelanden. Använd den här artikeln för att avgöra vilken del av e-postens ”ekosystem” som orsakar e-postproblemet och försök sedan att åtgärda det.

Detta är de fyra delarna i e-postprocessen som tillsammans utgör dess ”ekosystem”:

 1. E-postmeddelandet måste ha korrekt adress och innehållet måste vara tillåtet av både avsändarens och mottagarens e-postleverantörer.
 2. Mail behöver korrekta e-postkontoinställningar för e-postleverantören.
 3. En internetleverantör som gör det möjligt för Mail att kommunicera med e-postleverantörens inkommande och utgående e-postservrar.
 4. E-postleverantörens e-postservrar måste vara igång och fungera. Dessutom får inte e-postkontot vara avstängt och det måste acceptera lösenordet som skickas från Mail.

Obs! Din internetleverantör, till exempel Comcast, RoadRunner, AOL och så vidare, är kanske inte densamma som din e-postleverantör, till exempel Gmail, Hotmail, Yahoo!, Apples MobileMe eller någon annan.

Börja med att kontrollera dessa tre saker med din e-postleverantör

Kontakta e-postleverantörens support (eller gå till e-postleverantörens supportwebbplats) för att få följande bekräftat:

 1. E-postleverantörens e-postservrar är igång och fungerar.
 2. E-postkontots lösenord som du använder är korrekt och accepteras.
 3. Att ditt e-postkonto kan skicka och ta emot e-postmeddelanden, det vill säga att det inte har avaktiverats.

Obs! Ovanstående gäller inte bara för Mac-användare. Om din e-postleverantör hänvisar dig till AppleCare eftersom du använder en Mac, ska du be dem att kontrollera sakerna ovan en gång till. Problem med ovanstående saker kan inte lösas av Apple.

Om e-postleverantören bekräftar att ovanstående tre saker är OK, kan du gå vidare i den här artikeln för att felsöka Mail-problemet. 

Tips! Om du ser en skärm eller dialogruta med texten ”Ange lösenordet för användaren e-postkonto’” betyder det att e-postleverantören har problem med lösenordet som skickas av Mail eller så finns det problem med e-postkontot. Kontakta din e-postleverantör för support. Välj Fönster > Anslutningsgranskare, klicka på Visa detaljer och klicka sedan på Kontrollera igen. Informationen som visas i lådan Visa detaljer kan innehålla information från e-postleverantören om problemet. Sök efter rubriker som börjar med [ALERT].

Öppna Anslutningsgranskaren för e-post

I Mail väljer du Fönster > Anslutningsgranskare.

Tips! Om det visas ett snurrande kugghjul i Mail eller Anslutningsgranskaren för e-post ska du välja Fönster > Aktivitet för att se vad Mail håller på med.

Dölj alla avsnitt | Visa alla avsnitt (Eller klicka på något specifikt ämne nedan som tar upp ditt problem.)

Anslutningsstatus längst upp i Anslutningsgranskaren för e-post visar en röd prick (liten röd prick) och meddelandet ”Mail kunde inte ansluta till Internet”.

Klicka på Nätverksdiagnostik... för hjälp med att diagnosticera problemet med internetanslutningen. När du har åtgärdat problemet med internetanslutningen läser du vidare i den här artikeln om Mail-problemet kvarstår.

Anslutningsgranskaren för e-post visar bara gröna prickar (liten grön prick) i statuskolumnen.

Endast Mac OS X 10.6.8: Klicka här om knappen Skicka är gråtonad och/eller om Server för utgående e-post (SMTP) är inställd på Ingen.

 1. I Mails Anslutningsgranskare dubbelklickar du på det påverkade inkommande e-postkontot (såsom IMAP eller POP). Detta öppnar inställningarna för det påverkade kontot. I ovanstående exempel är det MobileMe-kontot.
 2. Kontrollera att du har valt rätt server för utgående e-post (SMTP) i popup-listan. I exemplet nedan är det smtp.me.com:meichen3”.
 3. Stäng Mails Inställningar och klicka sedan på Spara.

Se till att e-postmeddelandet har korrekta adresser och att fälten Till och Kopia är rätt.

För att kunna se e-postadressen kan du behöva klicka på nedåtpilen som visas till höger om e-postnamnet när du för muspekaren över det.

 1. Om mottagaren finns i adressboken öppnar du Adressbok och redigerar kortet för kontakten. Ange korrekt e-postadress.
 2. Om mottagaren inte finns i adressboken, men du har tidigare skickat e-post till honom/henne, finns adressen du använt tidigare i listan Tidigare mottagare (som fylls i automatiskt när du skriver in namnet).

  Tips! Även om den tidigare använda e-postadressen inte är korrekt, kan det vara så att Autofyll fortsätter att använda den. Om du vill ta bort en e-postadress från listan Tidigare mottagare klickar du på nedåtpilen som visas till höger om e-postnamnet när du för muspekaren över det, och från kontextmenyn väljer du alternativet Ta bort från listan över tidigare mottagare.

  Obs! Om du inte ser alternativet Ta bort från listan över tidigare mottagare i kontextmenyn, finns e-postadressen ifråga i adressboken och du bör då följa steg 1 ovan.
 3. Exempelmeddelande med Ta bort från listan över tidigare mottagare markerat

Klicka här om du ska bifoga en stor fil.

Bifogade filer i meddelanden får inte vara större än vad som tillåts av mottagarens och din egen e-postleverantör(er). Den exakta begränsningen kan variera mellan olika e-postleverantörer. Mer information om detta får du från mottagarens och din egen e-postleverantör.  Prova med att skicka e-postmeddelandet utan bilaga för att se om det fungerar.

Klicka här om du har en e-postsignatur med bild eller webbadresser i den.

Signaturer kan innehålla såväl grafik som webbadresser. Alla e-portservrar kan inte hantera grafik eller webbadresser på korrekt sätt. Mottagarens eller din egen e-postleverantör kan ha problem med signaturen. Försök att skicka meddelandet utan signatur eller med en signatur som bara består av text.

Kontrollera att du inte har överskridit e-postleverantörens kontokvot.

 1. I Mail klickar du på Inkorgen för kontot.
 2. Tryck på kommando-I för att öppna fönstret Kontoinformation.
 3. När Mail har skannat ditt e-postkonto klickar du på fliken Utrymmeskvoter som i exemplet nedan.
 4. Beroende på vilken e-postleverantör du har kan du se hur mycket utrymme ditt e-postkonto använder och hur mycket utrymme som är tillgängligt för dig. Om du har nått din kvotgräns raderar du e-postmeddelanden från e-postservern tills du kommer under kvoten.

  Obs! Vissa e-postleverantörer är kanske inte kompatibla med funktionen Kontoinformation.

Kontoinformation med fliken Utrymmeskvoter markerad

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar för din e-postleverantör att rensa din kvotgräns.

Om problemet kvarstår kan du prova med att bygga om e-postbrevlådan.

Vissa e-postproblem kan orsakas av en felaktigt cachad brevlåda eller av enskilda e-postmeddelanden med problem.

Följ dessa steg för att bygga om en brevlåda:

 1. Välj din Inkorg eller kommandoklicka på flera brevlådor.
 2. Välj Brevlåda > Bygg om.

Tips! Välj Fönster > Aktivitet för att visa statusen för ombyggnaden av brevlådan.

Exempel på Aktivitet

Om ombyggnaden av brevlådan stannar

Ett e-postmeddelande med problem kan hindra Mail från att bygga om din brevlåda. Du kan kontrollera detta genom att granska fönstret Aktivitet för att se var förloppsindikatorn stannar när dina meddelanden cachas. I exemplet ovan stannade ombyggnaden vid meddelande 4 934 av 7 023 (första raden med aktivitet).

Följ dessa steg för att rensa bort e-postmeddelandet med problem:

 1. Klicka på stopptecknet i Aktivitetskontroll tills alla processer stoppats.
 2. I Mail väljer du Innehåll > Kolumner > Siffror.
 3. Välj ett e-postmeddelande som du kan radera och som har ett nummer som är lägre än e-postmeddelandet med problem.
 4. Kommandoklicka på e-postmeddelandet med problem (håll ned kommandotangenten när du klickar).
 5. Välj Radera.
 6. Upprepa ombyggnaden av brevlådan tills den slutförs.

Om e-postproblemet kvarstår går du vidare i den här artikeln.

Anslutningsgranskaren för e-post visar en eller flera röda prickar (liten röd prick) i kontots statuskolumn

Kontrollera e-postkontots inställningar för inkommande (IMAP eller POP) och utgående (SMTP) e-postservrar

Använd Apples Mail-inställningsassistent för att se vilka de korrekta inställningarna bör vara för både inkommande (IMAP eller POP) och utgående (SMTP) e-postservrar. Om din e-postleverantör inte finns med i Mail-inställningsassistenten kan du gå till e-postleverantörens webbplats eller kontakta deras tekniska support för att få de korrekta inställningarna. Du kan använda denna lathund när du kontaktar e-postleverantören om inställningarna du behöver.

När du har fått de korrekta inställningarna från e-postleverantören ser du till att Mail ställs in korrekt.

Klicka här om inställningarna för inkommande och utgående e-postservrar är korrekta men problemet kvarstår.

Vilket felmeddelande visas för det påverkade kontot i kolumnen Detaljer i Anslutningsgranskaren för e-post?

Klicka här om meddelandet ”Kunde inte ansluta till den här (servertyp) servern...” visas.

Kontrollera eventuella brandväggsprogram från tredje part

Ett brandväggsprogram från tredje part, såsom Little Snitch eller Symantec Norton Personal Firewall, kan blockera nödvändiga portar. Om sådan programvara är installerad ska du se till att programvaran inte blockerar dessa portar:

 • portarna 25, 465 och 587 (för att skicka e-post via SMTP)
 • portarna 143 och 993 (om du använder IMAP-e-post)
 • portarna 110 och 995 (om du använder POP-e-post)

Om du inte vet hur du ska aktivera rätt portar kan du prova med att avaktivera brandväggen från tredje part helt och hållet och testa om Mail-problemet kvarstår. Obs! Brandväggen i Mac OS X 10.6 påverkar inte de portar som behövs för att skicka e-post.


Kontrollera om internetleverantören blockerar portar

Det kan vara så att din internetleverantör blockerar de SMTP-portar som behövs för att skicka e-post.

Du kan använda Apples MobileMe-tjänsten för att ta reda på om din internetleverantör blockerar e-postprotokollet SMTP:

 1. Öppna Nätverksverktyg i mappen Verktygsprogram. I Finder väljer du därefter Gå till > Verktygsprogram (eller trycker på skift-kommando-U).
 2. Klicka på fliken Port Scan.
 3. Ange smtp.me.com i fältet Ange en internet- eller IP-adress att söka efter öppna portar på.
 4. Aktivera Testa endast portar mellan _ och _ och ange 25 för båda portfälten.
 5. Klicka på Skanna för att söka av.

Om meddelandet ”Öppen TCP-port: 25 smtp” inte visas kontaktar du din internetleverantör eller besöker deras supportwebbplats för att få hjälp. Om meddelandet ”Öppen TCP-port: 25 smtp” visas betyder det att internetleverantören inte blockerar de SMTP-portar som behövs för att kunna skicka e-post. Gå till meddelandet ”Försöket att logga in på det här (e-postleverantörens namn) kontot misslyckades…” eller till något annat felmeddelande som visas om problemet kvarstår.

Klicka här om meddelandet ”Försöket att logga in på det här (e-postleverantörens namn) kontot misslyckades…” eller något liknande meddelande visas.

Är du ansluten till internet från en annan plats eller via en annan internetleverantör än vanligt (som en ny Wi-Fi-anslutningspunkt)?

Ja, jag är ansluten från en ny plats.

 1. I Anslutningsgranskaren för e-post dubbelklickar du på den rad som har en röd prick bredvid ett konto vars namn innehåller ”smtp”.
 2. Klicka på fliken Avancerat.

Om internetleverantören och e-postleverantören är samma företag och din SMTP-autentisering är inställd på Ingen, kan du kanske bara skicka e-post när du är ansluten direkt till internet via din internetleverantör.

Om du ansluter till internet på något annat sätt, som via en Wi-Fi-åtkomstpunkt, kommer du inte att kunna skicka e-post via den servern (men du kan ta emot e-post och surfa på webben). Kontakta e-postleverantören och se om de har någon ”utanför nätverket” SMTP-inställning som du kan lägga till på ditt konto för sådana tillfällen eller använd en annan SMTP-server som du har konfigurerat, exempelvis MobileMe om du använder det. MobileMe erbjuder ett kostnadsfritt provpaket.

Använd denna e-postlathund för att försäkra dig om att du ställer rätt frågor till e-postleverantören om deras konfiguration.

Nej, jag är inte ansluten från en ny plats.

Liten varningssymbol bredvid inkorgen

Om en liten varningssymbol visas bredvid Inkorgen (Varningssymbol eller ) ska du klicka på symbolen.

 • Om ”Ange lösenordet för kontot…” visas, betyder det att ditt lösenord inte är korrekt. Om du inte kan komma ihåg lösenordet till ditt e-postkonto kontaktar du supporten hos din e-postleverantör eller går till deras supportwebbplats där det kan finnas återställningsverktyg för lösenord (se nedan).
 • Om meddelandet ”Servern svarade med ett fel:…” visas precis ovanför knappen ”Koppla inte upp” är det problem med ditt e-postkonto. Notera vad felmeddelandet är (efter ”Servern svarade med ett fel”). Meddelandet borde ge en indikation om vad problemet är eller innehålla en länk som du kan kopiera och klistra in i din webbläsare för att få hjälp med problemet.

  I skärmbilden nedan har Gmail-servrarna problem med ett konto. Om du kopierar och klistrar in länken http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=78754 från meddelandet, kommer du direkt till supportsidan där du kan få hjälp med ditt problem. Kontakta din e-postleverantör för support.

  Varningsmeddelandet Kunde inte ansluta

Prova med webbmail

Många e-postleverantörer erbjuder även tjänster för webbmail där du får tillgång till din e-post via en webbläsare, såsom Safari. Om din e-postleverantör har ett webbgränssnitt öppnar du Safari, går till webbplatsen med webbmail och loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Om användarnamnet och lösenordet inte accepteras, så kanske du måste återaktivera eller återställa dem.

Obs! Webbgränssnittet ligger hos din e-postleverantörs webbserver som är en annan än deras e-postserver. Om det är problem med e-postleverantörens e-postserver, men inte med deras webbserver, kan du ha problem i Mail men inte i webbgränssnittet för din e-post. Kontakta supporten hos e-postleverantören för att kontrollera statusen på deras servrar.

Återställ ditt e-postkonto eller lösenord

Här följer några webbverktyg från olika e-postleverantörer för omaktivering av ett e-postkonto eller återställning av ett lösenord:

Se till att uppdatera inställningarna i Mail om du ändrar lösenordet.

Ändra inte innehållet i mappen ~Bibliotek/Mail

Viktigt! Såvida du inte har fått rådet från en AppleCare-rådgivare bör du inte använda Finder för att ändra innehållet i mappen ~/Bibliotek/Mail eller dess undermappar. Om du gör det kringgår du Mails möjlighet att hålla koll på e-postmeddelanden, brevlådor, bilagor och så vidare, och det kan leda till dataförlust eller andra problem med Mail.

 

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
38% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)