iPhone, iPad och iPod touch: Det går inte att logga in i iTunes Store med ett AOL-användarnamn

Det kanske inte går att använda ett AOL-användarnamn för att logga in i iTunes Store på iPhone, iPad eller iPod touch. Om det händer visas ett meddelande om att ditt användarnamn eller lösenord är ogiltigt eller felaktigt.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Så här gör du om du vill använda ett AOL-användarnamn för att logga in i iTunes Store på iPhone, iPad eller iPod touch:

  1. Knacka på Inställningar
  2. Knacka på Store
  3. Knacka på Logga in
  4. När du blir ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord för iTunes, anger du ditt AOL-användarnamn och tillhörande lösenord
  5. Knacka på OK när du är klar

När du har loggat in visas ditt kontonamn överst på skärmen, bredvid Konto. Välj Visa konto om du vill granska eller redigera kontoinformationen. I annat fall återgår till du hemskärmen genom att trycka på hemknappen. Därefter kan du välja iTunes Store eller App Store om du vill göra inköp och navigera på enheten.

View Account / Sign out (Visa konto/Logga ut)

iPhone, iPad och iPod touch: Hur du skapar ett iTunes Store-konto

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: