iPod shuffle (3:e generationen): VoiceOver känner inte igen låtnamn eller spellistor

VoiceOver känner inte igen låtnamn eller spellistor på enheten utan säger "spellista 1", "spellista 2" eller "ljudbok 1", "ljudbok 2".

Lösning 1

Kontrollera att VoiceOver har aktiverats.

Om VoiceOver inte har aktiverats i iTunes används standardnamnen "spellista 1" eller "ljudbok 1".

Lösning 2

iPod shuffle (3:e generationen) kanske har för mycket innehåll, som låtar och podcaster, synkroniserat, så att den saknar utrymme för att spara VoiceOver-filerna. Frigör utrymme på enheten genom att ta bort låtar eller podcaster och installera sedan om VoiceOver-filer, så som beskrivs nedan.

Lösning 3

Enheten kanske kopplades bort från datorn innan VoiceOver-filerna kunde genereras och synkroniseras med den. Detta kan hända om funktionen i iTunes för att hantera musik manuellt har aktiverats för enheten. Installera om VoiceOver-filerna på enheten och låt den vara ansluten till datorn tills meddelandet "iPod-synkronisering är klar. OK att koppla från." visas i iTunes.

Så här installerar du om VoiceOver-filer på iPod shuffle (3:e generationen)

  1. I iTunes markerar du iPod shuffle i listan över enheter och klickar på fliken Sammanfattning.
  2. Under Röst-feedback avmarkerar du Aktivera VoiceOver.
  3. Klicka på Utför.
  4. Markera Aktivera VoiceOver.
  5. Klicka på Utför.

 

Publiceringsdatum: