iOS: Felmeddelande vid försök att använda ett eget namn på anslutningspunkt (APN)

Vid aktivering av 3G-tjänsten på en iOS-enhet med ett eget namn på anslutningspunkt (APN) kan felmeddelandet "Kunde inte aktivera mobilt datanätverk: PDP-autentisering misslyckades" visas.

Före iOS 3.0 var användarnamn och lösenord för APN begränsade till 20 tecken för användarnamnet och 32 tecken för lösenordet. Om din enhet inte använder iOS 3.0 eller senare ska du uppgradera till senaste version av iOS.

Företagsanvändare

Om uppdatering av iOS inte är ett alternativ och du använder privat APN kontaktar du IT-avdelningen för att få ett kortare användarnamn eller lösenord för APN.

Om din enhet använder iOS 4 och din APN har ställts in via en konfigurationsprofil kontrollerar du med din IT-avdelning att konfigurationsprofilen skapades med iPhone-konfigurationsverktyg 3.0 eller senare. Konfigurationsprofiler som skapats med tidigare versioner av iPCU ställer inte in APN korrekt på iOS 4-enheter.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.
Senast ändrad: