iMac (platt bildskärm): Datorn startar inte

Datorn startar inte. Kontrollamporna tänds inte. Inget ljud hörs från fläkten eller hårddisken och skärmen visar ingen bild.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

1. Kontrollera att det finns ström i uttaget genom att koppla in något annat där eller prova att koppla in datorn i ett annat uttag.
2. Kontrollera nätsladden. Använd en bra sladd av god kvalitet.
3. Kontrollera att nätsladden är ordentligt insatt i bägge ändar. Se till att kontakterna är ordentligt fasttryckta både i eluttaget och datorns strömkontakt.
4. Koppla ur tangentbord, mus och all annan kringutrustning som högtalare.
5. Om datorn fortfarande inte startar kontaktar du närmaste auktoriserade Apple-återförsäljare.

Publiceringsdatum: