Mac Pro (tidigt 2008, tidigt 2009): FireWire är långsamt eller svarar inte med 64 bitars Microsoft Vista

När du kör 64-bitarsversionen av Microsoft Vista på en Mac Pro (tidigt 2008, tidigt 2009) kan FireWire-porten vara långsam eller också svarar den inte alls.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Åtgärda problemet genom att installera Microsoft Windows Vista Service Pack 1 eller senare.  Mer information om Service Pack 1 eller senare finns på Microsofts webbplatsObs! Datorn måste startas i Vista när du ska installera Service Pack 1 eller senare.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: