Felsöka Apple TV hittas inte i iTunes

Om du inte ser din Apple TV till vänster i iTunes (under Enheter) när du försöker synkronisera innehåll, kan du följa stegen i den här artikeln.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Första stegen

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes installerat.
 2. Kontrollera att du har den senaste versionen av Apple TV-programvaran installerad.
 3. Om du använder Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) ska du säkerställa du har Bonjour-uppdateringen 2010-001 eller senare installerad. (För att uppdateringen ska börja gälla måste du starta om datorn.)
 4. Kontrollera att din Apple TV har ström och är korrekt ansluten till din TV samt att du kan navigera i Apple TV-gränssnittet.
 5. Kontrollera att din Apple TV är korrekt ansluten till nätverket och att nätverket är konfigurerat som det ska. Om du inte hittar ditt trådlösa nätverk när du konfigurerar din Apple TV, lämnar du skärmen där du väljer nätverk genom att trycka på knappen Meny och går sedan in igen för att låta programvaran leta en gång till.
 6. Du kan inte strömma eller synkronisera från olika datorer samtidigt. Om du har konfigurerat din Apple TV till att strömma från ett annat iTunes-bibliotek kommer din Apple TV inte att synas i iTunes. Gå till källmenyn på din Apple TV och välj datorn som du vill synkronisera från.

Tips!

 • Kontrollera nätverksanslutningen till din Apple TV genom att spela upp en filmtrailer från Filmer > Trailrar.
 • Kontrollera att datorn du använder kan komma åt iTunes Store.
 • Om du använder Apple TV i en skola eller i en kontorsmiljö måste du kontrollera att den befinner sig på samma nätverkssegment som datorn (kontakta nätverksadministratören för detta), annars kommer inte iTunes att kunna hitta den.

Läs Apple TV användarhandbok för mer information om hur du ställer in din Apple TV.

Om Apple TV fortfarande inte syns i källistan i iTunes (under Enheter) efter att ovanstående är kontrollerat, kan du försöka med följande steg. Efter att du har provat samtliga steg ska du kontrollera iTunes-källistan för att se om Apple TV visas. När iTunes hittar din Apple TV kan du sluta felsöka och fortsätta konfigurera din Apple TV.

Starta om iTunes (avsluta eller stäng och öppna sedan iTunes igen).

Återansluta Apple TV till iTunes.

 1. Välj iTunes > Inställningar (Mac) eller Redigera > Inställningar (Windows). Klicka därefter på Apple TV och kontrollera att alternativet Leta efter Apple TV-enheter är markerat.
 2. Om brandväggen i Mac OS X är aktiverad (rutan Delning i Systeminställningar) måste du kontrollera att alternativet iTunes-musikdelning är markerat.
 3. Öppna iTunes på datorn.
 4. Välj Apple TV-symbolen med alternativet Klicka för att ställa in bredvid i listan Enheter.
 5. Ange den femsiffriga koden från TV:n.

3. Återställ.

Om du fortfarande upplever problem, kan du försöka återställa utrustningen genom att dra ur strömsladdarna för följande:

 • Apple TV
 • Din TV
 • Din trådlösa nätverksutrustning eller AirPort-basstation
 • Din router.

Vänta trettio sekunder innan du kopplar in allting igen.

4. Starta om datorn.

5. Återanslut till nätverket (trådlöst) eller starta om nätverksroutern.

Om du har en AirPort-basstation kan du följa felsökningsanvisningarna i installationshandboken för din modell. Om du har en router från tredje part bör du läsa igenom den medföljande dokumentationen.

6. Installera om iTunes.

7. Konfigurera programvara för brandvägg.

Om du har Mac OS X 10.5 (Leopard) kan du läsa den här artikeln för mer information om hur du konfigurerar brandväggen. I Mac OS X 10.4 eller tidigare måste du kontrollera att UDP-port 5353 (Bonjour) är öppen i brandväggen. Om du använder Windows Brandvägg ska du följa dessa steg. Om du använder någon annan brandvägg läser du dokumentationen för instruktioner om hur du öppnar UDP-port 5353.

8. Om du använder Windows kan du prova att avaktivera tjänster och startobjekt som kan hamna i konflikt.

9. Om du använder en trådlös anslutning ska du prova en trådansluten anslutning via en nätverksövergång eller -router. 

10. Om problemet kvarstår kan du prova att åsidosätta alla andra nätverksenheter och ansluta direkt till datorns Ethernet-port.

 

Relaterad artikel: Apple TV: Visas inte i iTunes-enhetslistan vid anslutning till Ethernet.

Publiceringsdatum: