iOS: Felsökning av Wi-Fi-nätverk och -anslutningar

Läs om hur du felsöker1 problem som du kan stöta på när du använder iPhone, iPad eller iPod touch.

Följande, oväntade Wi-Fi-beteenden kanske inträffar när du använder din iOS-enhet:

 • Svårigheter att hitta och ansluta till ett nätverk
 • Oförväntad Wi-Fi-signalstyrka eller frånkoppling
 • Går inte att ansluta till internet
 • Ansluter inte automatiskt till Wi-Fi

Följ de här stegen för att felsöka ovanstående problem:

 1. Se till att du är inom den trådlösa routerns (åtkomstpunktens) räckvidd.
 2. Välj Inställningar > Wi-Fi och slå av Wi-Fi för att sedan slå på det igen. Om W-Fi-inställningen är gråtonad följer du de här instruktionerna.
 3. Kontrollera att Wi-Fi-routern och kabel- eller DSL-modemet är anslutna till en strömkälla samt att enheterna är påslagna och anslutna till internet. Kontakta din internetleverantör om du behöver hjälp.
 4. Starta om din iOS-enhet.
 5. Välj Inställningar > Wi-Fi och leta reda på det Wi-Fi-nätverk som enheten är ansluten till.
 6. Välj och Glöm det här nätverket.
 7. Prova att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.
  Obs! Du kanske måste ange ditt Wi-Fi-lösenord om det krävs för att ansluta till nätverket.
 8. Stäng av den trådlösa routern och starta den igen2. Om din internetleverantör även har kabel- eller telefontjänster, kan du kontrollera dem innan du provar med detta steg, för att undvika avbrott i tjänsten.
 9. Uppdatera enheten till den senaste programversionen.
 10. Uppdatera den trådlösa routern till den senaste programversionen2. Om du har en AirPort-basstation ska du installera uppdateringar med hjälp av AirPort-verktyg.

Om problemet fortfarande inte åtgärdas

Följ nedanstående steg för att försöka lösa problemet.

Dölj allt | Visa allt

Kan inte hitta Wi-Fi-nätverk

 1. Kontrollera att nätverket är tillgängligt, vilket du gör genom att välja Inställningar > Wi-Fi och sedan det nätverk du vill ansluta till. Obs! Det kan ta några sekunder innan namnet på Wi-Fi-nätverket visas.
 2. Flytta dig närmare den trådlösa routern (åtkomstpunkten) och försök lokalisera Wi-Fi-nätverket.
 3. Om du inte ser det nätverk som du vill ansluta till kan du försöka ansluta till ett dolt nätverk. Läs om hur du ansluter till ett dolt nätverk.
 4. Vilka Wi-Fi-konfigurationer som stöds beror på iOS-modellen. Ta reda på vilka standarder som din enhet stödjer3.
 5. Återställ nätverksinställningarna genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Obs! Alla nätverksinställningar nollställs, inklusive följande:
  • Tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk och lösenord
  • Bluetooth-tillbehör som nyligen har använts
  • VPN- och APN-inställningar

Kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 1. Kontrollera att du försöker ansluta till rätt Wi-Fi-nätverk.
 2. Kontrollera att du har angett Wi-Fi-lösenordet korrekt. Lösenord kan vara skiftlägeskänsliga och innehålla siffror eller specialtecken.
 3. Återställ nätverksinställningarna genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Obs! Alla nätverksinställningar nollställs, inklusive följande:
  • Tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk och lösenord
  • Bluetooth-tillbehör som nyligen har använts
  • VPN- och APN-inställningar

Wi-Fi-nätet kopplas från eller signalstyrkan är lägre än förväntat

 1. Gå närmare din trådlösa router (åtkomstpunkt).
 2. Sök efter möjliga störningskällor.
 3. Ta bort eventuella fodral, skal, ställ eller tillbehör från iOS-enheten för att se om signalstyrkan förbättras.
 4. Återställ nätverksinställningarna genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Obs! Alla nätverksinställningar nollställs, inklusive följande:
  • Tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk och lösenord
  • Bluetooth-tillbehör som nyligen har använts
  • VPN- och APN-inställningar

Det går inte att ansluta till internet när du är ansluten via Wi-Fi

 1. Om du vill ansluta till ett offentligt nätverk eller ett betalnätverk kanske du måste logga in eller ha ett abonnemang.
 2. Kontrollera om du har en egentilldelad IP-adress:
  1. Välj Inställningar > Wi-Fi och leta reda på det Wi-Fi-nätverk som enheten är ansluten till. Välj .
  2. Om din IP-adress är 169.254.xxx.xxx kanske det inte går att ansluta till internet.
 3. Om du inte har en egentilldelad IP-adress, kontrollera om andra Wi-Fi-enheter i nätverket har internetåtkomst.
  • Om inte kontakta din nätverksadministratör eller internetleverantör för hjälp.
  • Om de har åtkomst, nollställ nätverksinställningarna på din enhet genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Obs! Alla nätverksinställningar nollställs, inklusive följande:
   • Tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk och lösenord
   • Bluetooth-tillbehör som nyligen har använts
   • VPN- och APN-inställningar

Det går inte att ansluta automatisk till Wi-Fi

 • Gör så här för att undvika att Wi-Fi-nätverket ges ett vanligt namn.
  • En del trådlösa routrar är förkonfigurerade med ett vanligt nätverksnamn en (SSID) exempelvis ”trådlös” eller ”standard”.
  • Försök att ändra nätverksnamnet, om det Wi-Fi-nätverk som du vill använda har ett vanligt namn2.
 • Om Wi-Fi-nätverket har ett unikt namn, nollställ nätverksinställningarna genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Obs! Alla nätverksinställningar nollställs, inklusive följande:
  • Tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk och lösenord
  • Bluetooth-tillbehör som nyligen har använts
  • VPN- och APN-inställningar

Anteckningar

 1. På iOS-enheter som säljs i Kina kan termen Wireless LAN (WLAN) användas i stället för Wi-Fi. Inte alla iPhone-modeller för den kinesiska marknaden har stöd för WLAN.
 2. Om det behövs, kontakta din nätverksadministratör (det kan vara samma som din internetleverantör) för hjälp med det här steget.
 3. iPhone 5, iPad-enheter och iPod touch (5:e generation) är de enda iOS-enheter som kan ansluta till 5 GHz-nätverk.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
32% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)