Felsökning av Mac OS X-installation och programuppdateringar (Mac OS X v10.6 och tidigare)

Läs information om felsökning och råd om installation av Mac OS X och Mac OS X uppdateringar i Mac OS X v.10.6 och tidigare.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Dölj alla avsnitt | Visa alla avsnitt

Innan du installerar

Läs om programmet inklusive systemkrav innan du installerar

Läs alla "Om", "Innan du installerar" eller "Om programmet" om något finns tillgängligt för programvaran du installerar. Se till att din Mac-dator uppfyller systemkraven. Tips! Om en uppdatering visas i Programuppdatering på din Mac-dator, är systemkraven uppfyllda.

Apple-supportens webbsida innehåller information om hämtningsbara programuppdateringar.

Kontrollera hur mycket skivutrymme som krävs

Se till att du har tillräckligt med ledigt skivutrymme. Även små program eller systemuppdateringar kan kräva några hundra megabyte utrymme för att slutföra optimeringsfasen av installationen. Mac OS X i sig kan kräva 3,0 GB fritt utrymme eller mer, beroende på version och vilka installationsalternativ du väljer.

Ansluta bärbar Mac till växelström

Om du installerar på en bärbar Mac-dator sak du se till att datorn är ansluten till växelström medan du hämtar och installerar uppdateringen. Under uppdateringen ska du inte låta datorn gå till vila (genom att exempelvis stänga locket).

Ha ett administratörsanvändarnamn och lösenord tillgängligt

Du måste ha ett administratörsanvändarnamn och lösenord för att installera programuppdateringar och uppgraderingar.

Använd Programuppdatering för Mac OS X-uppdateringar

Använd Programuppdatering och installera samtliga tillgängliga uppdateringar tills Programuppdatering meddelar "Programvaran behöver inte uppdateras"

Programuppdatering förenklar processen eftersom det automatiskt kontrollerar Apples servrar och endast ger en lista på rekommenderade uppdateringar för din Mac-dator.

Om "nedgraderings"-installationer

Du bör inte ominstallera en tidigare version av samma program över en senare version. Läs Installera inte en tidigare Mac OS X-version än den som medföljde din Mac.

Verifiera installationen

Kontrollera nummer på bygge

Om du är osäker på om installationen var fullständig, kontrollera först programmets nummer på bygge. Om numret för Mac OS X eller annat program har ändrats för att motsvara den nya uppdateringen har alla program installerats.

Läs Programuppdatering

Välj Programuppdatering i Apple-menyn. Klicka på fliken Installerade program. En lista på installerade uppdateringar visas som kan sorteras på namn, datum eller version.

Kontrollera loggar (avancerad teknik)

Om en varning visas med ett meddelande som säger "Ett fel inträffade under installationen" ska du kontrollera loggar efter det speciella problemet.

 • Installationsloggen: När den startar upp från en installations-CD ROM eller installerar från en paketfil från en skivbild ska du välja Visa logg från filmenyn (eller Windows-menyn med Mac OS X v10.4). Om informationen i loggfönstret inte hjälper dig ska du välja alternativet Visa mer information. Spara loggfilen eller skriv ner de senaste raderna om du tänker ringa Apple.
  Här är platser för och namn på loggfilerna:
  • Mac OS X v10.3 eller senare: "install.log" i mappen var/log
  • Mac OS X v10.2.8 eller tidigare: "Mac OS X Update" eller "Mac OS X Log" i mappen /Bibliotek/Receipts/
 • Programuppdaterings-logg: Den här loggen är tillgänglig från Programuppdateringspanelen i Systeminställningar. Den här loggen listar bara vilken uppdatering som det var problem med. Den ger ingen detaljerad information om problemet.
 • Systemmeddelanden-logg: Använd Systemmeddelanden för att kontrollera loggarna som används av Mac OS X som heter "console.log" och "system.log". Titta efter meddelanden som innehåller orden "Installera" eller meddelanden som visas under installationstiden.
   

Felsöka en misslyckad installation

Som sagt ska du först säkerställa att datorn uppfyller kraven för att installera programmet. Du måste även ha tillgång till ett administratörs kontonamn och lösenord om det finns flera konton på datorn.

Obs! Vissa installationer startar om datorn automatiskt vilket du kanske inte tänker på om du startar en installation och sedan lämnar datorn. Om du inte ser installeraren på din skärm när du kommer tillbaka och datorn inte startar upp korrekt efter några minuter ska du felsöka detta som problem vid uppstart.

Starta om och försök igen

Starta om din Mac-dator och försök att installera igen.

Använda Skivverktyg

Om problemet kvarstår ska du använda Skivverktyg för att kontrollera din Mac OS X-volym. Du kan verifiera en skiva när du startat från den. Om reparation behövs ska du starta från din Mac OS X-installationsskiva och använda Skivverktyg för att reparera.

Om installationen stoppar under "optimering"

Om installationen stoppar under "optimering" har alla program installerats. Det finns ingen risk för "ofullständig installation". Optimeringsfasen av en installation påverkar endast prestandan och inte stabiliteten eller funktionerna. Du kan tvinga fram repetition av optimeringen genom att ominstallera programmet. Om du använde Programuppdateringspanelen i Systeminställningar vid det första försöket, måste du hämta den fristående installeraren av samma program från Apple supporthämtningar för att installera om programmet.

Om du inte kan installera från en skiva

Testa en annan källa för programuppdatering eller skiva om möjligt

Programuppdateringar för Mac OS X och Apple-program för Mac OS X finns ofta tillgängliga på olika sätt:

Försök att skaffa programmet från en annan källa eller hämta det igen.

Prova med ett nytt administratörskonto

Att skapa ett nytt administratörskonto och använda det för att installera uppdateringen kan fungera. Om du inte vet hur du ska göra detta ska du se avsnittet "Om problemet uppstår i olika program eller i Mac OS X" i dokumentet Mac OS X: Felsökning av programvaruproblem.

Om det fungerar loggar du ut och tillbaka in igen som din normala användare. Du kan radera den nya administratörsanvändaren om du vill.

Koppla från enheter som inte används under installationen

Om problemet kvarstår ska du koppla från alla andra enheter som du har anslutit till din dator och försöka att installera igen. Andra enheter kan eventuellt påverka din installation. Koppla från eller ta bort allt som inte var med när du köpt datorn.

Ta bort icke-Apple RAM

För installationer från en skiva kan marginal-kvalitetsminne bidra till installationsproblem, problem som kanske inte märks i den dagliga datoranvändningen. Om du lagt till tredjeparts-RAM ska du ta bort en del RAM från din dator, men inte så mycket att du ligger under minimum vad som krävs för att installera programmet.

Radera installationen som en sista åtgärd

Radera installationer kan lyckas om inte andra installationer inte gör det. Du bör se till att du har en fungerande säkerhetskopia av dina viktiga data innan du raderar volymen. På grund av den här lösningens extrema natur bör du testa alla de andra stegen först.

Viktigt! Vid radering av en volym raderas alla data på målvolymen. Säkerhetskopiera alla data du vill behålla innan du utför det här steget.

Publiceringsdatum: