En eller flera tangenter på tangentbordet svarar inte

Om vissa eller alla tangenter på Apple-tangentbordet inte verkar fungera, kan du felsöka problemet med hjälp av dessa tips.

Inga tangenter fungerar på ett externt Apple-tangentbord

 • Om du använder ett trådlöst Bluetooth-tangentbord ser du till att det är påslaget när datorn startas. Du kan även behöva kontrollera batterinivåerna. Mer felsökningsinformation finns i den här artikeln.
 • Koppla bort och anslut ditt tangentbord igen. Kontrollera att kontakten sitter ordentligt fast i porten. (Det finns bara ett sätt att sätta i USB-kontakter i portarna, och det går inte att ansluta en enhet om du försöker sätta i kontakten upp och ner.) Prova tangentbordet på nytt.
 • Anslut tangentbordet till en annan USB-port.
 • Prova om möjligt att ansluta ett annat tangentbord till datorn eller att ansluta tangentbordet till en annan Mac-dator.
 • Försök att logga in med ett annat användarkonto. Om problemet inte uppstår när du är inloggad med ett annat användarkonto felsöker du programvaran.
 • Öppna inställningspanelen Hjälpmedel (i Systeminställningar) och klicka på fliken Mus. Kontrollera att Mustangenter är avstängt på det sätt som visas nedan. (Med Mustangenter kan du använda tangentbordet eller det numeriska tangentbordet för att flytta pekaren. Tangentbordets vanliga funktioner avaktiveras när Mustangenter är aktiverat.)

Inga tangenter fungerar på det inbyggda tangentbordet på en bärbar Mac

Anslut datorn till ett vägguttag för att ladda batteriet. Se Mac OS X: Batterivarning visas inte över program i helskärm, tangentbordet slutar att fungera.


Den bärbara Macens inbyggda tangentbord skriver bara siffror

Kontrollera att NumLock-tangenten inte är aktiv (med fn-F6 kan du aktivera/avaktivera NumLock).


Vissa tangenter fungerar inte som förväntat

 1. Apple-menyn väljer du Systeminställningar.
 2. Från menyn Visa väljer du Talsyntes.
 3. Klicka på fliken Text till tal.
 4. Om alternativet "Läs upp markerad text när tangenten trycks ner" har aktiverats går det inte att använda tangentkombinationen för tal till andra ändamål eller till att skriva text--klicka på Ställ in tangent och ändra den till en mer ovanlig tangentkombination (försök använda fler specialtangenter som skift, kommando, alternativ och kontroll). Du kan även avaktivera alternativet "Läs upp markerad text när tangenten trycks ner".
 5. Klicka på panelen Hjälpmedel i Systeminställningar, klicka på fliken Tangentbord.
 6. Kontrollera att Tröga tangenter är avaktiverad. Om Tröga tangenter har aktiverats måste du hålla ner en tangent under en längre tid innan något händer.
 7. I inställningspanelen Hjälpmedel klickar du på fliken Mus och kontrollerar att Mustangenter har avaktiverats. Om Mustangenter har aktiverats går det inte att skriva siffror med det numeriska tangentbordet. I stället flyttas muspekaren (markören). (Det finns ett alternativ där Mustangenter aktiveras när du trycker på Alt-tangenten fem gånger. Du kan stänga av det här alternativet om du vill undvika att det aktiveras av misstag.) Om Mustangenter är aktiverade och du använder ett tangentbord utan numeriskt tangentbord eller NumLock-funktion läser du Det går inte att skriva när Mustangenter är aktiverat i Mac OS X.
 8. Om funktionstangenterna längst upp på tangentbordet inte fungerar som de ska, se Mac OS X : Så här ändrar du funktionstangenternas beteenden.
 9. Om problemet kvarstår ska du använda Tangentbordsvisning för att isolera problemet:
  1. Klicka på panelen Språk och text (Mac OS X v10.6) eller panelen Internationellt (Mac OS X v10.5.8 eller tidigare) i Systeminställningar.
  2. Klicka på fliken Indatakällor (eller fliken Indatameny i Mac OS X 10.5.8 eller tidigare).
  3. Klicka i kryssrutan Tangentbords- och teckenvisning "På" för att välja den (klicka på Tangentbordsvisning "På" i Mac OS X 10.5.8 eller tidigare).
  4. På indatamenyn (flaggmenyn) väljer du Visa tangentbordsvisning.
   Indatameny
  5. Om tangentbordet är anslutet och har identifierats av Mac OS X visas tangenterna som du trycker på i fönstret Tangentbordsvisning. Öppna TextEdit (eller ett annat textredigeringsprogram) och försök skriva något med hjälp av tangenterna som tidigare inte fungerade för att se om de markeras i Tangentbordsvisning.
 10. Om du har Mac OS X eller senare startar du datorn med Mac OS X-installationsskivan, väljer Terminal i menyn Verktyg och testar tangenterna som inte fungerade tidigare.  Om tangenterna fungerar när datorn startas från installationsskivan fungerar tangentbordet som det ska.  Information om hur du kan identifiera det problem som kan vara orsaken till att tangenterna inte fungerar finns i Mac OS X: Felsökning vid programvaruproblem.


Utmatningsknappen eller skiftlåstangenten fungera inte

Läs följande artiklar:

Obs! Om du använder Mac OS X 10.4.x och ett externt tangentbord av aluminium från Apple, kan du behöva hämta och installera vissa uppdateringar. Mac OS X 10.4.11 eller senare rekommenderas.

Läs även:

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
34% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)