Om OS X NTP-säkerhetsuppdatering

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X NTP-säkerhetsuppdateringen.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X NTP-säkerhetsuppdatering

 • ntpd

  Tillgängligt för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Problem: En angripare kan lyckas köra godtycklig kod

  Beskrivning: Det fanns flera problem i ntpd som ledde till att en angripare kunde utlösa buffertspill. Dessa problem löstes genom förbättrad felsökning.

  Kontrollera ntpd-versionen genom att ange följande kommando i Terminal: ”what /usr/sbin/ntpd”. I den här uppdateringen ingår följande versioner:

  • Mountain Lion: ntp-77.1.1
  • Mavericks: ntp-88.1.1
  • Yosemite: ntp-92.5.1

   

  CVE-ID

  CVE-2014-9295: Stephen Roettger hos Google Security Team

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: