”Error 1004 please try again later” (fel 1004, prova igen senare) visas när du hämtar OS X Server 2.2.3-uppdateringen

Om ”Error 1004 please try again later” (fel 1004, prova igen senare) visas när du försöker hämta OS X Server 2.2.3-uppdateringen utför du stegen i den här artikeln.

När du försöker hämta OS X Server 2.2.3-uppdateringen från Mac App Store kan meddelandet ”Error 1004 please try again later” (fel 1004, prova igen senare) visas. Om du avbryter hämtningen kan ett meddelande visas om att begäran inte kunde slutföras och att du ska försöka igen senare. 

Om det händer följer du instruktionerna för att installera OS X Server 2.2.3-uppdateringen:

  1. Avsluta Server-programmet om det är öppet.
  2. Kontrollklicka eller högerklicka på Server-programsymbolen i mappen Program.
  3. Välj Visa paketinnehåll från genvägsmenyn.
  4. Öppna mappen Innehåll från Finder-fönstret som visas.
  5. Döp om mappen _MASReceipt till Old_MASReceipt
  6. Öppna App Store från Apple-menyn.
  7. Klicka på fiken Köp i App Store-fönstret och hämta OS X Server 2.2.3.
Publiceringsdatum: