Lägga till rutor för brödtext som saknas i iBooks Author

Om du tog bort rutorna för brödtext i iBooks Author kan du prova att tillämpa layouten på nytt eller så kan du prova att lägga till en ny textruta. 

Om rutan för brödtexten saknas på en sida kan du prova att tillämpa layouten igen för kapitlet eller avsnittet som du arbetar med.

  1. Kontrollera att du kan se sidominiatyrerna. Om de är dolda går du till Innehåll > Sidominiatyrer.
  2. Kontrollklicka på sidans miniatyr och välj Använd layout på kapitlet igen eller Använd layout på avsnittet igen.

Om rutan för brödtext saknas från layouten kan du lägga till en ny textruta.

  1. Gå till Innehåll > Visa layouter.
  2. Välj layout för sidan du arbetar på.
  3. Klicka på Textruta och använd markörerna för att anpassa storleken efter sidan. Om du vill ändra utseendet för brödtexten kan du justera inställningarna med hjälp av layoutgranskaren och textgranskaren.
  4. Välj Redigerbar på sidor med denna layout i layoutgranskaren och välj sedan brödtext i menyn Tagg.
    Layoutgranskaren i iBooks Author
  5. Tillämpa den här layouten på sidan genom att kontrollklicka på miniatyren och välja Använd layout igen.
Publiceringsdatum: