Apple TV (2:a och 3:e generationen): Använda Apple Remote för Apple TV

De här tabellerna visar alla funktioner i den Apple Remote som levereras med Apple TV (2:a och 3:e generationen).

Grundläggande navigering och användning

Tryck upp, ned, vänster eller höger Navigering i menyer
Tryck på valknappen Det markerade menyalternativet väljs
Tryck på Menu Tillbaka till föregående meny
Tryck på Menu i ca tre sekunder Tillbaka till startskärmen
Tryck på spela-/pausa-knappen i fem sekunder (eller gå till Inställningar > Vila nu) Apple TV försätts i vänteläge

Videouppspelning

Tryck på spela/pausa Spela upp eller pausa ett videoklipp, TV-program eller en film
Håll navigeringsknappen intryckt åt höger Spola framåt (Tryck på knappen igen om du vill öka hastigheten. Det finns tre hastigheter.)
Tryck på spela/pausa så att videon pausas, och tryck sedan höger eller vänster Framåt eller bakåt i slowmotion
Tryck på spela/pausa så att videon pausas och håll sedan ner höger eller vänster Hoppa tio sekunder framåt eller bakåt
Håll navigeringsknappen intryckt åt vänster Spola bakåt (Tryck på knappen igen om du vill öka hastigheten. Det finns tre hastigheter.)
Ned, och sedan höger eller vänster om du vill hoppa mellan kapitel Hoppa till nästa eller föregående kapitel (Om det inte finns kapitelmarkeringar hoppar du 1/20 av videons totala längd eller i 30-sekundersintervaller beroende på vilket som är längst.)
Tryck på valknappen i tre sekunder Inställningar för undertext och dold textning, ljud och högtalare
Höger eller vänster medan du är i en vald TV-programsmeny innan du spelar upp någonting Växla mellan att visa efter alla säsonger och enskilda säsonger

Ljuduppspelning

Tryck på spela/pausa Spela upp eller pausa en låt, ljudbok eller podcast
Tryck på höger Hoppa till nästa låt, ljudbok eller podcast
Håll navigeringsknappen intryckt åt höger Spola framåt genom en låt, ljudbok eller podcast
Håll navigeringsknappen intryckt åt vänster Spola bakåt i en låt, ljudbok eller podcast
Tryck vänster Starta om en låt, ljudbok eller podcast
Tryck två gånger vänster Spela upp föregående låt, ljudbok eller podcast
Håll valknappen nedtryckt i tre sekunder under uppspelning Fler uppspelningskontroller: Genius, nästa, bläddra bland artister eller album, högtalarinställningar*
* Uppspelningsalternativen varierar beroende på innehåll och uppspelningsläge.

Övrigt

Håll Menu och ned nedtryckt i sex sekunder Starta om Apple TV
Håll ner Menu och valknappen i sex sekunder Ändring av Apple Remote-UID (statusen för parkopplingen beror på om fjärrkontrollen parkopplades eller inte innan kommandot skickades.)
Håll ner Menu och höger i fem sekunder Parkoppla Apple Remote
Håll ner Menu och vänster i sex sekunder Ta bort parkoppling för Apple Remote
Tryck på spela/pausa när du anger text Ändra tangentbordstyp
Håll valknappen nedtryckt när du anger text Accenttecken och andra bokstavsalternativ
Håll valknappen nedtryckt två sekunder när du är på startskärmen Ordna symboler på startskärmen på Apple TV
Håll valknappen nedtryckt i två sekunder när du är på startskärmen och tryck sedan på spela/pausa Dölja symboler på startskärmen på Apple TV
Publiceringsdatum: