iOS: Förstå ljud, ringsignaler och notiser

Du kan ställa in att din iPhone, iPad eller iPod touch ska spela upp ljud för notiser som inkommande meddelanden, nya e-postmeddelanden, samtal och påminnelser. Du kan också ange notiser för när du har möten, skickar e-postmeddelanden, trycker på tangenter och låser enheten.

Så här ändrar du ljudinställningarna: Gå till Inställningar > Ljud. Tillgängliga alternativ:

 • Justera volymen för ringsignal och notiser på enheten.
 • Förhindra att sidoknapparna ändrar ringsignalens volym.
 • Ange ringsignal. Om du vill ange en ringsignal för en viss person går du till deras kort i Kontakter.
 • Ange notissignaler och andra signaler.
 • Stäng av och sätt på tangentbordsljud och stäng av och sätt på låsljud för enheten.

iPhone-vibrering

Du kan ange om iPhone ska vibrera vid inkommande samtal eller när du ställer in tyst läge, och ange vibreringsmönster. Gå till Inställningar > Ljud och välj ett alternativ i listan Ljud och vibreringsmönster. Knacka på Vibrera för att välja ett mönster.

Så här skapar du ett anpassat vibreringsmönster

 1. Knacka på Inställningar > Ljud och välj ett alternativ i listan Ljud och vibreringsmönster.
 2. Knacka på Vibrering > Skapa ny vibrering.
 3. Skapa ett vibreringsmönster genom att dra och knacka på skärmen.

Ange att enheten ska vara i tyst läge.

 • iPhone: Ändra reglaget för ringsignal/ljud av på sidan av enheten.
 • iPad: Tryck på och håll ned den nedre delen av volymknappen.
  Om du bara vill stänga av ljudet för meddelanden, notiser och ljudeffekter drar du sidoreglaget nedåt.
 • iPod touch: Tryck på och håll ned den nedre delen av volymknappen.

Obs!

 • Reglaget för ringsignal/ljud av på iPhone och sidoreglaget på iPad stänger inte av ljudet för ljuduppspelning från musik, podcaster, videor och spel.
 • Du kan också använda funktionen Stör ej för att stänga av ljudet på samtal, notiser och meddelanden.
 • Klocklarm avges via den inbyggda högtalaren även när enheten är i tyst läge.
Publiceringsdatum: