Måste jag registrera mitt AppleCare-avtal?

Börja här om du undrar om du måste registrera din AppleCare Protection Plan.

Om du köpte AppleCare-avtalet samtidigt som din Mac, iPad, iPhone, iPod, Apple TV eller Apple-bildskärm från Apple Online Store, en Apple Store-butik eller hos utvalda Apple-återförsäljare, kan ditt AppleCare-avtal ha registrerats automatiskt. I sådana fall får du ett garantibevis, antingen direkt i form av ett kvitto med slutdatumet för garantin eller inom 30 dagar i form av ett garantibevis från Apple.

Om du inte köpte ditt AppleCare-avtal tillsammans med den berättigade produkten eller om du köpte maskinvaran från en återförsäljare som inte automatiskt registrerade ditt AppleCare-avtal, måste du själv registrera det. 

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar innan registreringen syns i Apples system.

1. Logga in

Gå till sidan Support för AppleCare-avtal. Klicka på länken Visa och logga in med ditt Apple-ID för att visa dina AppleCare-avtal. 

 

2. Kontrollera dina avtal

Om ditt avtal finns i listan behöver du inte registrera det. Om du använde ditt Apple-ID vid inköpet kommer ditt avtal att visas när din beställning skickas.

  

3. Registrera 

Om något av dina avtal inte finns i listan klickar du på Register an AppleCare Agreement (registrera ett AppleCare-avtal).

4. Kontrollera täckningen för maskinvara från Apple

Du kan visa status för täckningen för ett visst serienummer utan att ange ditt Apple-ID genom att gå till Apples täckningskontroll

5. Hantera

Om du inte kan registrera ett avtal går du till Så här hanterar du dina AppleCare-produkter.

Publiceringsdatum: