Vad är nytt i iBooks Author

Läs om nyheter i iBooks Author.

Skapa nya, underbara böcker i stående format

 • iBooks Author stöder nu böcker med endast stående format och ger fullständig layoutkontroll.
 • Starta med mallen Endast porträtt som gör det möjligt att skapa böcker med fast stående format, med byte mellan stående och liggande format inaktiverat i iBooks Author.
 • Istället för att använda textflödesformat för liggande bok, ger böcker i stående format samma navigering, innehållsförteckning och interaktion som finns i liggande böcker i liggande format.

Bädda in anpassade typsnitt för fullständig kontroll över textens utseende

 • Stöd för typsnitten TrueType (.ttf) och OpenType (.otf).
 • Typsnittsfilerna är skyddade när de skrivs in i iBooks-filen vid publicering eller export.
 • Författaren eller utgivaren måste säkerställa lämpliga rättigheter till typsnitten som används (på samma sätt som med liknande rättigheter för användning av bilder, text och media).

Läs mer om att använda anpassade typsnitt i iBooks Author.

Lägg till ytterligare interaktivitet med de nya widgetarna Scrolling Sidebar och Pop-Over

 • Denna utgåva lägger till två nya Multi-Touch-widgetar, Scrolling Sidebar och Pop-Over.
 • Scrolling Sidebar ger ett vertikalt rullningsområde som kan innehålla text och bilder som är större än det ursprungliga området. Läsaren kan rulla igenom detta område och läsa innehållet.
 • Pop-Over-widgeten ger en anpassad bild som utlöser visning av ett liknande rullningsområde som i Scrolling Sidebar. Pop-Over får även innehålla text och grafik.

Stöd för matematiska uttryck

 • Författare kan infoga sofistikerade matematiska uttryck med LaTeX- och MathML-notation.
 • Ekvationer återges vackert direkt i iBooks Author.
 • Ogiltiga LaTeX- och MathML-uttryck flaggas.
 • Författare kan även använda MathType 6.7d (och senare) som en extern ekvationsredigerare med stöd för redigering via flera verktyg.

Läs mer om att använda LaTeX och MathML i iBooks Author.

Automatisk optimering av media för iPad

 • iBooks Author stöder nu alla medieformat som stöds av QuickTime.
 • Mediefiler optimeras automatiskt för att uppfylla kraven för video och ljud på iPad.
 • Optimeringen utlöses när en mediefil eller Keynote-fil som innehåller en mediefil läggs till.
 • Mediefilerna optimeras en åt gången. Lägger du till flera filer, ställs de i kö medan de väntar på optimering.Det går att fortsätta redigera boken under optimeringen.
 • Filerna komprimeras för att minska filstorleken utan att minska kvaliteten.
 • Filmer läggs i M4V-behållare och ljudfiler placeras i M4P-behållare.

Läs mer om att använda mediefiler i iBooks Author.

Förbättrat stöd för inbäddat ljud inklusive anpassad uppspelningsbild

 • iBooks Author stöder nu alla ljudformat som stöds av QuickTime.
 • Uppspelning av ljudfiler är möjlig med tre interaktionsmodeller:
  • iBooks Author kan tillhandahålla en skrubbningslist.
  • iBooks Author kan visa en knapp för uppspelning/paus.
  • Författaren kan tillhandahålla en anpassad bild för uppspelning/paus. Det går endast att tillhandahålla en bild (inte olika bilder för uppspelning och paus).

Förbättrat arbetsflöde för publicering

 • iBooks Author leder författaren genom en rad skärmar som underlättar publiceringsprocessen.
 • iBooks Author söker efter fel i boken innan den exporteras till iTunes Producer.
 • Författaren får alternativet att automatiskt skapa ett utdrag baserat på ett valt kapitel.

Versionsnumrering för böcker

 • Författaren måste ange ett nytt versionsnummer när han/hon publicerar en uppdatering av en bok som redan finns i iBooks Store.
 • Författaren måste ange ett versionsnummer när boken exporteras. 
 • Författaren får inte ange ett versionsnummer när boken exporteras som ett utdrag.
 • Om versionsnummer:
  • iBooks Author tillhandahåller standardversionsnumret 1.0.
  • Versionsnumret visas med boken i iBooks Store.
 • Om versionsnumrets format:
  • Använd punktseparerade siffror med maximalt två punkter, tre delar och fyra siffror per del. Exempelvis: 1111.1111.1111
  • Nollor i början ignoreras. 1.01 läses som 1.1
  • 1.10 är större än 1.9.
  • Bokstäver är inte tillåtna.
 • Läsare som uppgraderar till en ny bokversion behåller höjdpunkter, anteckningar och bokmärken i den nya versionen. Läs mer om hur markeringar och bokmärken flyttas över när du uppdaterar en bok.

Förbättring för att dra nytta av Retina-bildskärmen på den nya MacBook Pro

 • iBooks Author drar full nytta av MacBook Pro med Retina-bildskärmen och ger en underbar upplevelse med levande grafik och tydlig text.

Ytterligare mallar från Apple

 • iBooks Author inkluderar de nya mallarna Liggande med stående och Endast stående.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: