Handy Tech Braille Star 40: Tangenter för VoiceOver-navigering

När du använder en Handy Tech Braille Star 40-punktskriftsskärm med VoiceOver med iOS kan du navigera med följande enhetsspecifika tangentkommandon. 

Vänster upp + vänster ned Aktiverar raderingstangenten
Höger upp + höger ned Aktiverar radmatningstangenten
Vänster upp Panorera punktskrift åt vänster
Vänster ned Panorera punktskrift åt höger
Höger upp Panorera punktskrift åt vänster
Höger Ned Panorera punktskrift åt höger
Router Dubbelknacka på det markerade objektet
Routerstatus Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning

 

En universell lista över vanliga kommandon finns i Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver.

Säkerställ att punktskriftsskärmen använder rätt tabell genom att kontrollera att senaste versionen av iOS är installerad.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: