iBooks Author: Vanliga frågor om publicering och distribuering

Få svar på vanliga frågor om distribuering och försäljning av böcker som du har skapat med iBooks Author.


Hur kan jag distribuera mitt arbete?

Du kan skicka in ditt arbete för att publiceras i iBooks Store som en .ibooks-fil och där kan du sälja det eller erbjuda det som en kostnadsfri hämtning. Du kan även exportera din bok från iBooks Author som en PDF-, text- eller .ibooks-fil som du kan distribuera utanför iBooks Store eller via iTunes U.


Finns det några begränsningar för distribution av arbeten som har skapats i iBooks Author?

Om någon avgift debiteras för arbetet och det är i formatet .ibooks får arbetet enbart säljas via iBooks Store. Om arbetet är i något annat format, som PDF, eller ePub, gäller inte denna begränsning.

När arbetet tillhandahålls kostnadsfritt får det distribueras via iBooks Store eller på annat sätt, även om arbetet är i formatet .ibooks.


Äger Apple någon copyright för innehållet i mitt arbete om jag skapar det i iBooks Author?

Nej. Du har kvar alla rättigheter till innehållet i ditt arbete. Men om ditt arbete distribueras i formatet .ibooks gäller de distributionsbegränsningar som beskrivits ovan för arbetet.


Hur publicerar jag min bok på iTunes U?

För att kunna publicera boken på iTunes U måste du ha en iTunes U-plats. Om du inte redan har en iTunes U-plats kan du ansöka om att få en.


Hur publicerar jag min bok i iBooks Store?

Du kan registrera dig för att publicera dina böcker direkt med iTunes Connect. Fyll i ansökan och hämta iTunes Producer för att registrera dig för att sälja dina böcker i iBooks Store. Böcker kan också göras tillgängliga kostnadsfritt i iBooks Store.


Jag är författare eller förläggare. Får jag distribuera detta arbete på min egen webbplats?

Ja. Du får distribuera arbetet på din egen webbplats om arbetet tillhandahålls kostnadsfritt eller om det säljs i något annat format än .ibooks (som PDF eller ePub). Om du vill sälja ditt arbete i formatet .ibooks får det enbart säljas via iBooks Store.


Kan jag distribuera arbeten skapade med iBooks Author som en del av en produkt eller tjänst som debiterar en abonnemangsbaserad avgift?

Ja. Om arbetet tillhandahålls i något annat format än .ibooks (som PDF eller ePub), kan du distribuera sådant arbete som en del i en abonnemangsprodukt eller -tjänst utanför iBooks Store.


Hur uppdaterar jag en bok som jag redan har publicerat i iBooks Store?

Läs mer om hur du uppdaterar din tidigare publicerade bok.

Om du vill veta mer om hur du publicerar i iBooks Store läser du Bokförläggare: Vanliga frågor.

Publiceringsdatum: