802.1x Användar- eller Inloggningsfönsterprofil kräver namn- och lösenordsinloggning för Wi-Fi

För att säkerställa att korrekt autentisering till ett Wi-Fi-nätverk sker när man använder Användar- eller Inloggningsfönsterprofil, måste användare autentisera genom att ange sitt användarnamn och lösenord.

Om inloggningsfönstret är konfigurerat till att visa en "Lista över användare" måste alla användare som loggar in med den metoden även manuellt autentisera till Wi-Fi-nätverket på nytt.  För att tvinga användare att manuellt ange sina användarnamn och lösenord på det här sättet måste du visa inloggningsfönstret med namn- och lösenordsfält.

Den här inställningen kan konfigureras på tre sätt: Via Systeminställningar, via standardkommandot eller via Workgroup Manager. Du behöver bara använda en metod.
 

Använda Systeminställningar på klient-Mac-datorn

 1. I Apple-menyn () väljer du Systeminställningar.
 2. Välj KontonInnehåll-menyn.
 3. Klicka på låssymbolen längst ned till vänster och ange ditt administratörslösenord.
 4. Klicka på knappen Inloggningsalternativ längst ned till vänster.
 5. I avsnittet "Visa inloggningsfönster som" klickar du på alternativet Namn och lösenord.
  Namn och lösenord valt
   
 6. Stäng systeminställningarna.
 7. Logga ut för att kontrollera att inloggningsfönstret har konfigurerats korrekt.
   

Använda standardkommandot på klient-Mac-datorn

Samma inställning kan även konfigureras via kommandoraden:

 1. Kontrollera att Systeminställningar inte är öppet.
 2. Öppna Terminal (i /Program/Verktyg).
 3. För att se den aktuella inställningen kan du ange följande kommando:
    sudo defaults read /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME

  Värdet 0 (FALSE) indikerar att "Lista över användare" är den aktuella inställningen.
  Värdet 1 (TRUE) indikerar att "Namn och lösenord" är den aktuella inställningen.
   
 4. För att använda inställningen "Namn och lösenord" ska du ange följande kommando:
    sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME -bool TRUE
   
 5. Logga ut för att kontrollera att inloggningsfönstret har konfigurerats korrekt.
   

Använda Workgroup Manager på servern

För en Mac OS X-klient i en hanterad klientmiljö ska du utföra följande steg:

 1. Öppna Workgroup Manager i Mac OS X Server.
 2. Välj datorn eller datorgruppen som du ska redigera inställningarna för i visningsfönstret.
 3. Klicka på knappen Inställningar på WGM-menyraden.
 4. I fönstret Översikt klickar du på knappen Logga in.
 5. Under fliken Fönster väljer du knappen "Alltid" för hantera.
   
   
 6. B "Stil:" klickar du på alternativet "Textfält för namn och lösenord".

   
 7. Klicka först på knappen Utför och därefter på knappen Klar.
 8. Avsluta Workgroup Manager.
 9. På Mac OS X-klienten: Logga ut för att kontrollera att inloggningfönstret har konfigurerats korrekt.

 

Publiceringsdatum: